Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Xứng đáng với niềm tin của người lao động

27/11/2017 13:00

LCĐT - Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, của các cấp ủy đảng, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh và các tổ chức công đoàn cơ sở đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động. Công đoàn tích cực tuyên truyền, vận động, thu hút ngày càng đông cán bộ, công chức, viên chức, lao động vào tổ chức công đoàn; làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa người lao động với Đảng, Nhà nước. Nhiều phong trào thi đua thiết thực được Công đoàn Viên chức tỉnh phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; “Chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững”; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công đoàn Viên chức tỉnh tuyên dương các điển hình tiên tiến.

Trong nhiệm kỳ qua, các công đoàn cơ sở đã có nhiều công trình, đề tài, sản phẩm thi đua, với hàng nghìn sáng kiến cấp cơ sở, hàng trăm sáng kiến cấp tỉnh, bộ, ngành, làm lợi hàng chục tỷ đồng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn thường xuyên được quan tâm. Đến nay, 100% cán bộ công đoàn trong khối có trình độ đại học trở lên, 95% cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Công đoàn Viên chức tỉnh lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, với 63 công đoàn cơ sở, gần 5.000 đoàn viên. Chất lượng tổ chức công đoàn ngày càng tăng, hằng năm, có trên 95% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc; trên 90% đoàn viên công đoàn đạt xuất sắc; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn và đoàn viên được Đảng, Nhà nước, các cấp công đoàn khen thưởng. Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh và ban chấp hành các công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp hàng nghìn lượt ý kiến cho đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng trong việc tuyên truyền, triển khai quán triệt học tập và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 586 đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh được kết nạp Đảng.

Tuy nhiên, trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có nơi người lao động chưa theo kịp sự phát triển của khoa học - công nghệ, chưa bắt nhịp được với môi trường lao động mới; ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc, ý thức chính trị, hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhìn chung còn thấp, đời sống còn khó khăn.

Công đoàn Viên chức tỉnh trao tiền hỗ trợ làm nhà  cho gia đình có công với cách mạng.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đòi hỏi Công đoàn Viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Nêu cao vai trò đầu tàu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức công đoàn các cấp trong khối vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị. Quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người lao động, để Công đoàn Viên chức tỉnh luôn xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

                                                                Nguyễn Văn Thực

                                      (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.