Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh

14/11/2017 08:14

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai - tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Lào Cai được thành lập năm 1992 và được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm vào tháng 10/2000. Trường có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với các trình độ trung cấp, cao đẳng; bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp học cho tỉnh Lào Cai; liên kết đào tạo giáo viên có trình độ đại học; nghiên cứu khoa học giáo dục, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ; mở rộng các ngành nghề đào tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn.

Khi bước vào hoạt động trong bối cảnh tỉnh Lào Cai mới được tái lập (ngày 1/10/1991) còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, trên 50% dân số mù chữ. Tính riêng về giáo dục, có 14 xã không có trường, lớp học; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi ra lớp chỉ đạt 35,7%. Chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục tiểu học, trung học cơ sở vùng cao còn thấp; đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các cấp học, ngành học thiếu nghiêm trọng. Với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên cho ngành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của trường luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết với nghề, đoàn kết, thống nhất, vượt lên khó khăn, thi đua “dạy tốt, học tốt”, đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành và của tỉnh. Nhiều người là giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi của các cơ quan, đơn vị, nhất là trong hệ thống chính trị cơ sở; nhiều cán bộ, giảng viên của trường đã trở thành các chuyên gia giáo dục, nhà khoa học có uy tín đang công tác tại các cơ sở giáo dục của tỉnh cũng như trong cả nước; đặc biệt, đã có một số thầy cô giáo trưởng thành, giữ cương vị chủ chốt các cấp trong và ngoài tỉnh.

Chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai được đánh giá cao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trường đã chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Quy mô, ngành nghề đào tạo của trường ngày càng được mở rộng, đã mở được 25 mã ngành đào tạo. Từ khi thành lập đến nay, trường đã đào tạo được 19.870 giáo viên hệ trung cấp, cao đẳng chính quy thuộc các ngành: Mầm non, tiểu học, THCS; liên kết đào tạo trình độ cử nhân 2.899 giáo viên; đào tạo liên thông trình độ cao đẳng 3.029 giáo viên và bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cho 3.392 người.

Cùng với đó, công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế ngày càng được quan tâm, trường đã bảo vệ thành công 2 đề tài cấp tỉnh, hằng trăm đề tài cấp trường; hướng dẫn hàng trăm lượt sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường còn tham gia hàng chục hội thảo khoa học trong nước và quốc tế… Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế trong khối các trường cao đẳng và đại học đào tạo giáo viên. Trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói riêng, sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Lào Cai nói chung. Những thành tích và kết quả đạt được trong chặng đường 25 năm qua của các thế hệ thầy trò Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai xứng đáng được trân trọng, biểu dương và ghi nhận.

Với nhiệm vụ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu mạnh, đòi hỏi giáo dục Lào Cai cần phải có bước phát triển mang tính đột phá, nhất là đối với giáo dục chuyên nghiệp. Trong lộ trình phát triển ấy, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai cùng các trường chuyên nghiệp trên địa bàn sẽ được sáp nhập để xây dựng và thành lập Trường Đại học Phan Xi Păng tại tỉnh Lào Cai. Trên bước đường đó, bên cạnh những thuận lợi, trường cũng đứng trước những khó khăn, thách thức cần phải thích ứng trong xu thế mới. Vì vậy, ngay cả hiện tại và trong tương lai, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cần phát huy truyền thống, tiếp tục là nhân tố quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Muốn vậy, nhà trường cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về giáo dục và đào tạo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên; đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với lộ trình, nội dung, giải pháp cụ thể, phù hợp, hiệu quả.

Quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ mới. Nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể để cử cán bộ, giảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là trình độ tiến sỹ, thạc sỹ để đảm bảo đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu công tác trong môi trường giáo dục đại học và phù hợp với chiều hướng phát triển đa ngành của Đại học Phan Xi Păng.

Tập trung chỉ đạo, đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên, nâng cao chất lượng học tập của học sinh, sinh viên. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, quan tâm xây dựng giáo trình, tài liệu giảng dạy, đầu tư trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhu cầu xã hội và thực tiễn.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế để trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ về giáo dục của tỉnh. Chủ động mở rộng hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, học viện, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế để thực hiện nghiên cứu khoa học, triển khai các dự án, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhà trường. Thông qua đó, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, bồi dưỡng lòng yêu nghề, yêu trường lớp, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong từng cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ðặng Xuân Phong

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.