Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Tự tin trước thềm xuân

10/02/2019 14:30

LCĐT - Trong không khí vui tươi chào đón xuân mới - Kỷ Hợi 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà phấn khởi, tự hào trước những thành tựu đã đạt được trong năm qua và tự tin, vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm giành nhiều thắng lợi.

Nhìn lại năm 2018 - năm thứ ba triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Đảng bộ huyện Bắc Hà luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Đảng bộ, đã tạo sự đồng thuận trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo cơ sở cho sự tăng tốc, bứt phá trong phát triển toàn diện của huyện năm 2019.

Năm 2018, kinh tế của huyện được ghi nhận có bước phát triển vượt bậc, toàn diện. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt mức cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay với 12,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp 35,5%, công nghiệp - xây dựng 25,5%, dịch vụ 39%. GRDP bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng. Các chỉ tiêu chính của từng ngành, lĩnh vực tăng cao so với năm 2017, nhiều chỉ tiêu đã tiệm cận và đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Thu ngân sách gần 137,2 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch năm; tổng sản lượng lương thực có hạt 34.607 tấn, đạt 108% mục tiêu đại hội; giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác 39,4 triệu đồng/ha, bằng 103,2% kế hoạch năm, đạt mục tiêu đại hội; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gần 183 tỷ đồng, bằng 140,6% kế hoạch năm và đạt 91,4% mục tiêu đại hội; lượng khách du lịch trên 400 nghìn lượt, đạt 100% mục tiêu đại hội; tỷ lệ giảm nghèo toàn huyện 10,67%, đạt 194% kế hoạch năm.

Lãnh đạo huyện Bắc Hà kiểm tra mô hình trồng cây dược liệu ở xã Tả Văn Chư.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhất là việc xây dựng cơ chế nhằm huy động nhiều nguồn vốn xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, trong đó tập trung đổ bê tông xi măng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây nhà văn hóa thôn, đưa điện lưới về các thôn vùng cao… theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện cũng có những chuyển biến tích cực. Quy mô, mạng lưới trường, lớp học được sắp xếp phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Chất lượng giáo dục toàn diện có bước tiến vững chắc và rõ nét cả ở vùng thấp và vùng cao; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy mạnh, đã có thêm 4 trường được công nhận chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn lên 40 trường. Mạng lưới y tế cơ sở hoạt động tốt, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và thực hiện các chương trình y tế dự phòng quốc gia.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Các lễ hội truyền thống được giữ gìn, phát huy; công tác tổ chức lễ hội bảo đảm mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và có nhiều đổi mới. Trong năm, kết nạp 253 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 101,2% kế hoạch năm. Đảng bộ huyện có 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 293 chi bộ, đảng bộ trực thuộc và 4.061 đảng viên, đạt 96,7% mục tiêu đại hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt; nhất là khắc phục được những yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp từng bước được cải thiện; mặt trận, các đoàn thể ngày càng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bước sang năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cũng còn không ít khó khăn, thách thức tác động đến kinh tế - xã hội của huyện. Với chủ trương tiếp tục hướng mạnh về cơ sở và phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, tự tin khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm, trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; khuyến khích và thu hút nhiều cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như dược liệu, quế, rau trái vụ, cây ăn quả ôn đới; xây dựng và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm thế mạnh gắn với xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...  Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm xã Nậm Đét và xã Bản Phố đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án sắp xếp mạng lưới trường, lớp học; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân luồng, hướng nghiệp học sinh và giáo dục dân tộc, đảm bảo chất lượng liên thông giữa các cấp học, các mô hình thí điểm giáo dục; phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 121, 123 của Tỉnh ủy. Tổ chức triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị, khối đảng, đoàn thể theo đúng hướng dẫn của trung ương; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, sử dụng ngân sách, công tác tổ chức cán bộ.

Phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua, hướng công tác thi đua - khen thưởng đến cơ sở và người lao động trực tiếp. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị cơ sở.

Một mùa xuân nữa lại về trên cao nguyên trắng Bắc Hà, với sự đoàn kết, sáng tạo và đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc sẽ là động lực để huyện vững bước vào xuân mới với niềm tin và kỳ vọng một năm mới phát triển lên tầm cao mới, toàn diện, vững chắc hơn.

Lý Bình Minh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.