Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Tự hào chặng đường hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành

01/08/2020 09:25

Mai Đình Định
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

LCĐT - Năm 2020 đánh dấu chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành của ngành tuyên giáo của Đảng và cũng là chặng đường 73 năm ngành tuyên giáo Lào Cai đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, ngành tuyên giáo đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ công tác.

Ngược dòng lịch sử, ngày 5/3/1947, Đảng bộ tỉnh Lào Cai ra đời. Do sớm xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên huấn nên ngay sau khi thành lập, Đảng bộ tỉnh đã phân công đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách công tác này, về sau, ngày 5/3/1947 được lấy làm ngày “khai sinh” ngành tuyên giáo Lào Cai. Bộ máy tuyên huấn thời kỳ đầu tuy còn sơ khai, chưa có cán bộ chuyên trách, song Đảng bộ tỉnh luôn sâu sát trong việc định hướng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Những thắng lợi to lớn của cách mạng giai đoạn 1947 - 1954 trở thành mốc son lịch sử quan trọng của quê hương Lào Cai, đây cũng là kết quả của sự kiên trì tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ ý thức cách mạng cho người dân để gặt hái được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế ở miền Bắc và chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Thời kỳ này, công tác tuyên giáo của tỉnh thực hiện phương châm lấy bồi dưỡng, giáo dục để nâng cao lập trường tư tưởng vô sản, lấy quan điểm “4 xây, 4 chống” để chỉnh huấn cán bộ. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tập trung vào nhiệm vụ củng cố nhận thức về tư tưởng cộng sản và chủ nghĩa xã hội, nhờ đó, đại bộ phận đồng bào các dân tộc Lào Cai được giác ngộ lý tưởng, bồi đắp lòng yêu nước, tình cảm nhiệt thành cách mạng, củng cố niềm tin vào tiền đồ cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những năm Mỹ leo thang chiến tranh, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tập trung tuyên truyền tinh thần đoàn kết, thống nhất, nung nấu ý chí kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, giáo dục về tình hình và nhiệm vụ mới của cách mạng. Kết quả là phong trào, khí thế cách mạng của quần chúng ngày càng sôi nổi, nhất là tinh thần kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Thời kỳ Lào Cai sáp nhập thành tỉnh Hoàng Liên Sơn (1976 - 1991), bộ máy tuyên huấn của tỉnh tiếp tục được củng cố và không ngừng lớn mạnh, trong đó có việc sáp nhập Ban Huấn học, Khoa giáo và Ban Lịch sử Đảng thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Công tác tuyên giáo thực sự trở thành một thành tố quan trọng, góp phần củng cố, xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Giai đoạn này, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, nhất là đứng trước yêu cầu phải đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa trong điều kiện thế giới có nhiều biến động, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đồng hành với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai, hòa nhịp với xu thế đổi mới toàn diện của đất nước. Những đóng góp xứng đáng của ngành tuyên giáo Lào Cai thời kỳ này đã góp phần to lớn trong việc ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với những kết quả bước đầu của công cuộc đổi mới đất nước.

Trong những năm đầu sau khi tỉnh Lào Cai được tái lập, công việc trước tiên của ngành tuyên giáo là tạo ra sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tinh thần vượt khó, bồi đắp khát vọng, ý chí vươn lên để xây dựng và phát triển quê hương Lào Cai ngày càng giàu mạnh. Trọng tâm của công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động là hướng mạnh về cơ sở, qua đó kịp thời giải tỏa những băn khoăn thời kỳ đầu đổi mới, khó khăn của tỉnh vùng cao, biên giới mới chia tách.

Quang cảnh Hội thảo công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai trong tình hình mới.

Từ năm 2010 đến nay, trước yêu cầu phát triển và xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành trung tâm kết nối vùng, điểm sáng của khu vực Tây Bắc, tỉnh khá của cả nước, công tác chính trị, tư tưởng tập trung vào việc triển khai các nghị quyết, chương trình trọng tâm, đề án hướng về cơ sở của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Để làm tốt nhiệm vụ, ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Điển hình là công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và có nhiều công trình khoa học, ấn phẩm giá trị; đổi mới cách thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, sáng tạo; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm củng cố, kiện toàn và không ngừng nâng cao về chất lượng; nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động có bước đột phá với việc ra đời của mô hình tuyên vận; công tác lịch sử Đảng được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở với nhiều công trình được hoàn thành và xuất bản. Các lĩnh vực khoa giáo, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ… có bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đây là thời kỳ ngành tuyên giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò “tư lệnh”, “nhạc trưởng” trên mặt trận tư tưởng, tạo ra sự thống nhất ý chí, đoàn kết, đồng lòng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc của tỉnh phấn đấu cho mục tiêu xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh và bền vững.

Những đóng góp của ngành tuyên giáo đối với Đảng bộ tỉnh trong 73 năm qua là rất to lớn, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, làm cho Lào Cai từng bước thoát khỏi đói nghèo, vươn lên trở thành tỉnh phát triển của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, tiến tới trở thành một tỉnh khá trong cả nước.
 Với những đóng góp tích cực cho phong trào cách mạng của tỉnh, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan trong ngành tuyên giáo tỉnh đều được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động các hạng, Cờ thi đua xuất sắc…Đó là niềm vinh dự lớn lao song cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhân dân giao phó cho những người làm công tác tuyên giáo của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn cách mạng mới.

Ôn lại truyền thống 73 năm của Đảng bộ tỉnh, phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm ngành tuyên giáo của Đảng, ngành tuyên giáo Lào Cai tự hào trước những thành tích đã đạt được, quyết tâm làm cho công tác chính trị tư tưởng trở thành mặt trận hàng đầu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển tỉnh nhà trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng và chính quyền, với niềm tin yêu của đồng chí, đồng bào.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.