Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Tiếp tục đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

13/10/2017 08:00

LCĐT – Thường xuyên đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng giúp cán bộ, đảng viên hiểu, nắm vững, thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thực hiện Công văn số 913-CV/TU, ngày 21/6/2017 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã có công văn đề nghị các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Theo đó, Đảng ủy Khối yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở triển khai ngay việc đặt mua Báo Nhân dân, Báo Lào Cai, Tạp chí Cộng sản theo hướng mỗi chi, đảng bộ cơ sở có ít nhất 1 tờ Báo Nhân dân (hằng ngày), 1 tờ Báo Lào Cai và 1 cuốn Tạp chí Cộng sản (mỗi kỳ); mỗi chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có ít nhất 1 tờ Báo Nhân dân (hằng ngày), 1 tờ Báo Lào Cai dùng trong sinh hoạt chi bộ.

Ngoài ra, Đảng ủy Khối cũng yêu cầu các cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện tốt việc đọc báo và có các hình thức phù hợp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thường xuyên đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng.

PV
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.