Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Thành phố Lào Cai: Xây dựng chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh

01/09/2012 10:25

LCĐT - Trong những năm qua, để đáp ứng nhiệm vụ củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, Đảng bộ thị xã Lào Cai trước kia và thành phố Lào Cai hiện nay luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ từ thành phố đến các xã, phường.

Hằng năm, Đảng bộ thành phố chỉ đạo đảng uỷ, chính quyền các xã, phường đến các phòng, ban khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ tham gia học tập, nâng cao trình độ văn hoá, lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Số cán bộ được chuẩn hoá, đào tạo đại học, sau đại học nâng lên rõ rệt. Giai đoạn 1992 - 2002, tổng số cán bộ có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên là 137/265 người, đạt 52% (trong đó trình độ đại học 20, trung cấp 117, sơ cấp 18, chưa qua đào tạo 110); giai đoạn 2002 - 2005 nâng lên 177/ 296 người, đạt tỷ lệ 60% (trong đó trình độ đại học 31, tăng 1,4 lần giai đoạn trước); phấn đấu giai đoạn 2005 - 2012 nâng lên 365/381 người, đạt tỷ lệ 96%, không còn cán bộ chưa qua đào tạo. Để chính quyền các cấp được vững mạnh, thành phố đã quan tâm tới công tác cán bộ và cải cách hành chính.

                                      Thành phố Lào Cai sau 20 năm tái lập.

Tăng cường cán bộ xuống cơ sở

Thực hiện việc tăng cường cán bộ, công chức của thành phố xuống đảm nhiệm các chức danh chủ chốt các xã, phường: Giai đoạn 1992 - 1995 có 20 cán bộ được tăng cường; giai đoạn 1995 - 2000 tăng cường 15 cán bộ; giai đoạn 2000 - 2005 tăng cường 19 cán bộ; giai đoạn 2005 - 2012 tăng cường 8 cán bộ. Việc tăng cường cán bộ xuống lãnh đạo cơ sở đã góp phần củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển.

Với sự năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo của Đảng bộ, sự tham mưu đắc lực của các cấp, các ngành trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn chính quyền cơ sở xã, phường và các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, của địa phương đều được triển khai đến nhân dân một cách cụ thể. Thông qua hoạt động của khu dân cư, thôn, tổ dân phố, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân đều được các cấp chính quyền giải quyết công khai, dân chủ. Mọi nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước đều được nhân dân tích cực triển khai thực hiện. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân các dân tộc ngày càng được cải thiện... Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của chính quyền cơ sở.

Thực hiện cải cách hành chính

Đây là một biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng chính quyền trong tình hình mới, là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Ngay từ đầu năm 2003, UBND thị xã Lào Cai đã có chủ trương triển khai Đề án "Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa". Ngày 17/3/2004, UBND thị xã Lào Cai ban hành Quyết định số 44/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND & UBND thị xã Lào Cai; ngày 5/4/2004 ban hành Đề án triển khai thực hiện cơ chế "Một cửa" tại UBND thị xã Lào Cai. Trong quá trình triển khai cho thấy cơ chế "Một cửa" còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Nhằm từng bước tối ưu hoá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan Nhà nước đối với tổ chức, công dân, xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, năm 2011 UBND thành phố tiếp tục triển khai Đề án "Thí điểm cơ chế một cửa liên thông tại các phường Kim Tân, Cốc Lếu, Duyên Hải, Pom Hán".

Tính ưu việt của Đề án "Thí điểm cơ chế một cửa liên thông" là công khai hoá các thủ tục, quy trình giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch, cắt giảm đáng kể thời gian, chi phí, giúp nhân dân thực hiện tốt quyền làm chủ, quyền giám sát quá trình hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước... Công tác cải cách hành chính trên phạm vi thành phố đã tạo được sự chuyển biến căn bản về chất trong các mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố với công dân, tổ chức; giảm tối đa sự phiền hà và chi phí cho nhân dân; điều chỉnh và tinh giản về tổ chức bộ máy, đổi mới phương pháp làm việc và quan hệ công tác trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố Lào Cai…

Từ kết quả trên khẳng định rằng, chính quyền các cấp thành phố trong suốt 20 năm qua, đặc biệt trong những năm gần đây, về cơ bản đã thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, có những cải cách căn bản về tổ chức. Thành phố đã triển khai hiệu quả đề án: Thí điểm bỏ hội đồng nhân dân phường từ ngày 1/4/2009. Hiện tại, thành phố chỉ còn HĐND ở 5 xã (Tả Phời, Hợp Thành, Đồng Tuyển, Vạn Hoà, Cam Đường) và 4 xã, phường thực hiện nhất thể hoá vai trò bí thư đảng ủy - chủ tịch UBND, gồm: Kim Tân, Bắc Lệnh, Bắc Cường và Tả Phời. Trên cơ sở kết quả đạt được, nhất thể hóa vai trò bí thư với chủ tịch UBND xã, phường sẽ tiếp tục được triển khai thí điểm và nhân rộng trong thời gian tới.

Những cải cách về tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nói chung và chính quyền địa phương cơ sở nói riêng đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Đó là minh chứng cho sự phấn đấu trong thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền cơ sở thực sự trở thành cấp chính quyền của dân, do dân và vì dân. Với những thành quả đạt được, năm 2012 thành phố đã vinh dự được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng giải thưởng cho cơ quan nhà nước cấp quận, huyện ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả nhất năm 2011. 

Để tiếp tục xây dựng các cấp chính quyền thành phố Lào Cai trở thành cấp chính quyền của dân, do dân và vì dân, trong những năm tiếp theo thành phố tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp. Tập trung tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể trong Đảng bộ, nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai. Mặt khác, coi việc chăm lo, củng cố xây dựng các cấp chính quyền thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần hội tụ đầy đủ các tiêu chí xây dựng đô thị loại II, hoàn thành xuất sắc đề án Thành phố Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, trình Chính phủ công nhận vào năm 2014.

 

 

                                                                                                         Đỗ Trường Giang

                                                                              Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.