Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Thắng (15/10/1948 - 15/10/2018)

Tạo vị thế và nguồn lực trong thời kỳ mới

12/10/2018 11:35

LCĐT - Ngày 15/10/2018 đánh dấu mốc son 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Bảo Thắng. Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ huyện Bảo Thắng tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế và phát huy nội lực để tạo vị thế, nguồn lực mới, quyết tâm xây dựng Bảo Thắng trở thành huyện trọng điểm của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác của tỉnh tham quan mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại huyện Bảo Thắng.

Ngày 5/3/1947, Đảng bộ tỉnh Lào Cai được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sau đó nhiều chi bộ đảng ở Bảo Thắng, Cam Đường ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Ngày 15/10/1948, Tỉnh ủy Lào Cai thành lập Huyện ủy Bảo Thắng và chỉ định đồng chí Trần Long làm Bí thư Huyện ủy. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu trưởng thành của sự nghiệp cách mạng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện Bảo Thắng trong những năm sau này. Ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, củng cố sức mạnh, khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang, phát động nhân dân tiến hành nhiều cuộc đấu tranh và thu được nhiều thắng lợi ở các khu căn cứ Cam Đường, Gia Phú, Xuân Giao. Từ năm 1950, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo củng cố các chi bộ đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể quần chúng và lực lượng vũ trang địa phương. Lãnh đạo nhân dân phát triển sản xuất, khai hoang phục hóa, tích cực trồng cây lương thực, đẩy mạnh bình dân học vụ, xây dựng đời sống văn hóa. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, huyện Bảo Thắng đã đóng góp hơn 200 tấn lương thực, thực phẩm, hàng vạn ngày công lao động và hơn 4.000 người tham gia vận tải lương thực, thực phẩm, vũ khí tham gia chiến dịch. Trong những năm đất nước kháng chiến chống Mỹ, nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng tiễn hơn 1.800 thanh niên lên đường nhập ngũ, 25.000 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến, chi viện cho tiền tuyến.

Hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, Đảng bộ huyện Bảo Thắng tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn giàu mạnh. Nhờ đó, diện mạo kinh tế của huyện đã có nhiều đổi thay, tốc độ tăng trưởng nhanh, mạnh và bền vững, đời sống nhân dân được nâng lên. Phát huy truyền thống, trong công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị, từ 2 chi bộ đầu tiên với hơn 30 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện đã có gần 5.000 đảng viên, sinh hoạt tại 54 tổ chức cơ sở đảng và 384 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trải qua 27 kỳ đại hội, trong mỗi chặng đường cách mạng, Đảng bộ huyện đều sáng suốt đề ra những nghị quyết lãnh đạo sát tình hình thực tế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trồng dưa lưới tại HTX Nông nghiệp công nghệ cao Gia Phú đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong giai đoạn hiện nay, huyện Bảo Thắng đứng trước thời cơ thuận lợi khi tỉnh Lào Cai đang khẳng định rõ hơn vị trí trung tâm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Nội hàm là sự hình thành vùng động lực phát triển trục kinh tế sông Hồng (Bát Xát - thành phố Lào Cai - Bảo Thắng - Bảo Yên) và tuyến kinh tế công nghiệp (thành phố Lào Cai - Tằng Loỏng - Văn Bàn). Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa bằng 6 chương trình công tác trọng tâm, 16 đề án thành phần. Trong đó tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là quan trọng; dịch vụ - thương mại là mũi nhọn; xây dựng hệ thống chính trị và đào tạo nguồn nhân lực là then chốt; thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xã hội hóa giáo dục, y tế; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, những thành tựu mà  Đảng bộ và nhân dân huyện Bảo Thắng đạt được tới nay là rất quan trọng và toàn diện. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, hiện chiếm trên 71%. Thu nhập bình quân của người dân đạt 35,4 triệu đồng/năm, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 77,6 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm, đến nay chỉ còn 10,48%, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xã hội, giáo dục, hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm đẩy mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đến nay, Bảo Thắng đã có 6/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân 14,66 tiêu chí/xã. Huyện Bảo Thắng đang quyết tâm cao để sớm trở thành huyện nông thôn mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn. Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh hằng năm đều đạt từ 80% trở lên. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có nhiều chuyển biến với phương thức đổi mới là thiết thực, gần dân, sát cơ sở. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh với trọng tâm là việc thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng đang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo sự đột phá với trọng tâm: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - thương mại - dịch vụ gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm. Rà soát, quy hoạch, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, coi trọng ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để phát triển bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng trên cơ sở quản lý, duy tu bảo dưỡng, sử dụng có hiệu quả các công trình sẵn có, từng bước đầu tư xây dựng các công trình mới; phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội. Xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới để tạo thế ổn định, vững chắc cho sự phát triển chung của huyện, đưa Bảo Thắng trở thành huyện giàu mạnh, trọng điểm của tỉnh.

Vũ Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.