Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Tăng cường phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam

18/02/2020 21:29

Chiều 18/2, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ phối hợp Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2019, Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã tích cực phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi bên và thực hiện hiệu quả, thực chất các mặt công tác theo Quy chế phối hợp giữa hai bên. Chính quyền và MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chính phủ và Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2019, đất nước ta đạt kết quả toàn diện trong phát triển KTXH; trong thành tựu chung đó có sự đóng góp trực tiếp và quan trọng của MTTQ Việt Nam; đó là thắng lợi của ý Đảng, lòng dân, “kiềng ba chân” Đảng, Chính phủ, MTTQ Việt Nam. Đó cũng là nhờ sự đi sâu, đi sát, gắn bó với nhân dân; nhờ tinh thần tiến công, đó là sự đoàn kết của toàn dân ta, sự góp công, góp sức cho phát triển đất nước; là phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động; sự phấn đấu của giới công nông, trí thức trong một năm đầy khó khăn gian khổ.

Thủ tướng nhấn mạnh cần rút kinh nghiệm của năm 2019 để làm tốt hơn nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh về sự chủ động hơn nữa trong bối cảnh có nhiều biến động và diễn biến phức tạp. Thủ tướng bày tỏ, thời gian qua, cả nước tập trung chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả tốt, trong việc này có sự phối hợp nhịp nhàng của MTTQ trong việc phát động quần chúng nhân dân tích cực phòng, chống dịch bệnh. Điều này nói lên sự phối hợp tốt đẹp giữa Chính phủ với MTTQ. Đây cũng là bài học kinh nghiệm tốt cho năm nay cũng như các năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực của MTTQ và hệ thống chính quyền các cấp đã có nhiều cố gắng trong năm vừa qua trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta cần làm tốt hơn nữa việc chăm lo, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân cần được tiếp tục thực hiện hiệu quả, thiết thực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của MTTQ Việt Nam về các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó chỉ đạo, điều hành sát thực tiễn, kịp thời hơn, đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Chính phủ và MTTQ đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện dân chủ cơ sở, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, những bất cập, điểm nóng ở cơ sở. Thủ tướng khẳng định, vấn đề dân chủ cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân là hết sức quan trọng trong thời đại ngày nay.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thì sự phối hợp hành động, sự vào cuộc tích cực với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phương châm “bốn tại chỗ” là hết sức quan trọng. Chúng ta cần đề cao cảnh giác hơn nữa trong phòng chống, dịch bệnh, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ngành y tế; nhưng cần bình tĩnh, bảo đảm tổ chức sản xuất kinh doanh tốt hơn, bảo đảm đời sống nhân dân, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển KTXH mà Đảng, Nhà nước đã đề ra. Đây là mục tiêu kép khó khăn nhất nhưng Thủ tướng tin tưởng rằng, chúng ta sẽ thực hiện thành công với quyết tâm cao hơn với tinh thần chỉ “bàn tiến không bàn lùi”. Do đó, sự phối hợp chung, thống nhất hành động của Chính phủ với MTTQ, chính quyền các cấp và nhân dân, trong đó, công tác dân vận có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Về trọng tâm phối hợp công tác năm 2020 và thời gian tới giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với một tinh thần, khát vọng ý chí Việt Nam vươn lên càng trở nên mạnh mẽ. Việt Nam cần thể hiện vị thế cao hơn trên trường quốc tế với tầm cao mới, nhất là Việt Nam năm nay đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, có trách nhiệm lớn với khu vực và thế giới. Chính vì thế cần khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong lúc khó khăn này.

Thủ tướng đề nghị trước mắt cần phối hợp tổ chức vận động nâng cao nhận thức của nhân dân trong chủ động, tự giác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm an toàn sức khoẻ bản thân và cho cộng đồng. Đây là vấn đề lớn mà cả thế giới đang quan tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, góp phần phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy, việc phát động, tuyên truyền vận động để nhân dân tham gia các phong trào cách mạng, nhất là các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng là hết sức quan trọng. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành, địa phương với MTTQ các cấp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; khắc phục tệ quan liêu, xa dân.

Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, tăng cường đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đoàn kết người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Bộ Ngoại giao tăng cường kết nối để người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc. Chúng ta cần phát động phong trào học tập không ngừng nghỉ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. MTTQ đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phát huy đóng góp của các tôn giáo trong xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH giai đoạn 2016 - 2020 trên tinh thần khắc phục mọi khó khăn.

Phối hợp tăng cường phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Trong đó làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người. Tập hợp nhân dân đồng lòng, đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tăng cường cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử; thực hiện các kế hoạch, chương trình giám sát hai bên đã thống nhất trong giai đoạn 2016 - 2020 như bảo vệ môi trường, giáo dục đào tạo, bảo đảm an toàn thực phẩm, cải thiện môi trường kinh doanh, sự phục vụ của các cơ quan nhà nước đối với nhân dân… Phát huy vai trò mạnh mẽ của MTTQ trong xây dựng, hoạch định chính sách pháp luật để phục vụ phát triển KTXH, để các chính sách này đi vào đời sống, sát với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Về một số kiến nghị của MTTQ Việt Nam, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành sớm nghiên cứu, giải quyết trên tinh thần tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận cho MTTQ hoạt động hiệu quả.

Theo Báo Nhân dân
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.