Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Si Ma Cai triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

06/06/2012 15:21

Ngay sau khi quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) do Tỉnh ủy tổ chức, Huyện ủy Si Ma Cai đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết được thực hiện theo phương châm: Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trực tiếp xây dựng kế hoạch và chỉ đạo học tập, hướng dẫn triển khai trong toàn đảng bộ; các đảng bộ xã chịu trách nhiệm phổ biến nghị quyết tại đảng bộ cơ sở; các cấp ủy thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, báo cáo kịp thời, phát hiện và uốn nắn những thiếu sót, hạn chế trong việc phổ biến, quán triệt nghị quyết, kiên quyết tránh hình thức, tránh hiện tượng "làm lướt" không đạt yêu cầu.

Lãnh đạo huyện và xã Sín Chéng trao đổi về học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 tại gia đình đảng viên nông thôn.

Huyện Si Ma Cai đã tổ chức được các hội nghị phổ biến, quán triệt nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; toàn thể đảng viên khối cơ quan; các đoàn thể thành viên Ủy ban MTTQ và đội ngũ công chức, viên chức khối cơ quan, ban, ngành trong toàn huyện. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện đã được triển khai các nội dung: Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Huyện ủy; Nội dung Nghị quyết; Chỉ thị số 15 ngày 24/2/2012 của Bộ Chính trị; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Hướng dẫn về công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; Kế hoạch của Ban Dân vận Huyện ủy về công tác dân vận thực hiện nghị quyết; nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; Nghị quyết số 09 ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng…

Ở cấp xã, mỗi xã đều xây dựng kế hoạch về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Cùng với việc phổ biến, học tập nội dung nghị quyết, Si Ma Cai chú trọng tuyên truyền thực hiện nghị quyết gắn với đặc thù địa phương; cụ thể hóa những mục tiêu sát hợp với thực tiễn của huyện. Đảng viên trong các đảng bộ xã được tiếp thu hướng dẫn của Huyện ủy về triển khai công tác tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tự phê bình và phê bình; công tác dân vận; chương trình hành động của huyện; thông qua chương trình hành động của xã và nghiên cứu quán triệt các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng. Ở các hội nghị phổ biến, học tập và quán triệt nghị quyết tại đảng bộ xã, báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được phân công phụ trách xã trực tiếp phổ biến. Sau đó, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã tiếp tục chịu trách nhiệm phổ biến nghị quyết đến các thôn, bản.

Đảng bộ huyện Si Ma Cai cũng đã tiến hành việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, xác định đối tượng và nơi kiểm điểm. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo và chi bộ đang sinh hoạt; các đồng chí đảng viên kiểm điểm ở chi bộ đang sinh hoạt; các đồng chí là cán bộ đứng đầu các cơ quan sẽ kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan. Nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thực hiện theo nội dung nghị quyết với những đề mục cơ bản là về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện những điều đảng viên không được làm… Đợt kiểm điểm này cũng xem xét trách nhiệm của người đứng đầu theo đúng tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Thời gian kiểm điểm được xác định từng bước chắc chắn, không nóng vội, với các mốc: Trong tháng 6/2012 sẽ thực hiện việc lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân; tháng 7 tổng hợp ý kiến; tháng 8 gợi ý và hướng dẫn kiểm điểm; tháng 9 tiến hành kiểm điểm. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở, công tác kiểm điểm cũng được tiến hành từng bước và hoàn thành trong quý IV/2012.

Đến thời điểm này, Si Ma Cai đã hoàn thành quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho 188 đồng chí cán bộ chủ chốt, 225 đảng viên thuộc 24 đảng bộ, chi bộ khối các cơ quan huyện và 440 cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Nghị quyết đi vào cuộc sống sẽ tạo nên sự chuyển biến mạnh từ công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị cho đến tạo sức bật mới về phát triển kinh tế - xã hội trên vùng cao Si Ma Cai.

Mã Anh Lâm
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.