Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Phát huy vai trò văn học, nghệ thuật là động lực góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

13/04/2018 14:05

LCĐT - Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh điều này trong phát biểu kết luận Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, diễn ra sáng 13/4, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Công an nhân dân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Vụ Văn hóa, văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương; đại điểu Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; thường trực và lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các trường chuyên nghiệp của tỉnh...

Quang cảnh hội nghị.

Theo đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 và Chương trình hành động số 75 của Tỉnh ủy, nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội được nâng lên rõ rệt. Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật đã bám sát định hướng và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước, của địa phương. Các văn nghệ sĩ của tỉnh không ngừng nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, tính chuyên nghiệp cao và đạt nhiều giải thưởng các cấp, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, định hướng tư tưởng, thẩm mỹ trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Đồng thời quảng bá hình ảnh Lào Cai đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đặc biệt, không có biểu hiện khuynh hướng lệch lạc trong hoạt động văn học, nghệ thuật, sáng tác và xuất bản; không có tác phẩm đi trái với đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách có liên quan trực tiếp đến văn học, nghệ thuật, định kỳ hằng năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đội ngũ văn nghệ sĩ; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng và ban hành nhiều đề án, kế hoạch, chương trình hành động về triển khai Nghị quyết 23 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” cũng như các nhiệm vụ cải tạo phong tục lạc hậu, bảo tồn, khai thác, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.

Đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 năm tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã có trên 100 tác phẩm thuộc thể loại văn học, nghệ thuật được lựa chọn tham gia xét giải thưởng cấp tỉnh. 10 năm qua, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức thành công nhiều cuộc thi liên quan đến văn học, nghệ thuật; đội ngũ văn nghệ sĩ và các cơ quan chuyên môn của tỉnh xuất bản gần 300 đầu sách; Tạp chí Phansipăng đăng tải, quảng bá trên 4.000 tác phẩm văn học, nghệ thuật. Lào Cai có 24 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, một số di sản đã được UNESCO công nhận di sản đại diện nhân loại, nhiều di sản trở thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch của địa phương; 9 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú (đợt 1)”. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 1.000 đội, câu lạc bộ văn nghệ, trong đó có gần 600 đội, câu lạc bộ văn nghệ thôn, bản.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh chia sẻ chuyên đề “Nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, quản lý, phát triển văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay gắn với thực tiễn Lào Cai” và nghe nhiều tham luận làm rõ hơn thực trạng, giải pháp trong sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật; xây dựng và phát triển văn nghệ quần chúng; xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật phục vụ phát triển du lịch...

Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị. Đồng chí yêu cầu các đảng bộ, các ban, sở, ngành, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 23 với 3 mục tiêu lớn và 3 nhóm quan điểm chỉ đạo; phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của các cấp ủy đảng đối với lĩnh vực văn hóa nói chung, trong đó có văn học, nghệ thuật; quan tâm xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ đảm bảo về số lượng, chất lượng và có sự kế thừa; có kế hoạch giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật đến đông đảo quần chúng; nâng cao chất lượng công tác lý luận phê bình văn học, nghệ thuật, góp phần định hướng sáng tác văn học, nghệ thuật và có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển văn học nghệ thuật và các nghệ sĩ, nghệ nhân được nghiên cứu, phát triển thông qua các hoạt động thực tế sáng tác...

Trao Bằng khen cho các tập thể.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

*Văn học, nghệ thuật không rời xa nhiệm vụ chính trị

(Nhà văn Mã Anh Lâm, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh)

Tác phẩm của văn nghệ sĩ luôn phải hướng đến giá trị tư tưởng và thẩm mỹ, thông qua lao động nghệ thuật đặc thù. Chúng ta không có văn học, nghệ thuật suông chỉ để giải trí đơn thuần. Văn học, nghệ thuật luôn gánh trọng trách bồi dưỡng, xây dựng tâm hồn và nhân cách. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh luôn quan tâm tập hợp, đoàn kết hội viên, văn nghệ sĩ. Sử dụng, điều phối nguồn lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho để nuôi dưỡng, khích lệ, động viên đội ngũ hội viên, văn nghệ sĩ, nhất là bồi dưỡng thường xuyên về nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và năng lực chuyên môn sáng tác, sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị tư tưởng và giá trị thẩm mỹ.

* Giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc

(Đồng chí Phạm Toàn Thắng, Bí thư Huyện ủy Văn Bàn)

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Huyện ủy Văn Bàn đã xây dựng Đề án “Giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng thiết chế văn hóa”. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục xây dựng Đề án “Giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, phát triển thể dục, thể thao”. Trong đó, đề cập rõ về bảo tồn, khai thác vốn văn hóa, văn học, nghệ thuật truyền thống các dân tộc trên địa bàn. Để đạt được mục tiêu, Huyện ủy đã lựa chọn một số nhiệm vụ tập trung chỉ đạo như: Cấp ủy cơ sở, đặc biệt cấp ủy các xã, thị trấn căn cứ đề án của Huyện ủy, thực hiện kiểm kê về những di sản văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc trên địa bàn, từ đó lượng hóa và xây dựng thành đề án cả nhiệm kỳ và kế hoạch thực hiện hằng năm; đề cao vai trò của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; hướng về thôn, bản, tổ dân phố tuyên truyền, tập hợp nhân dân, phát động  nhân dân vào cuộc hưởng ứng ngay tại cộng đồng dân cư...

*Phong trào văn hóa, văn nghệ phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị

(Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lào Cai)

Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đầu tư đúng mức; khơi dậy lòng ham mê văn học, nghệ thuật, khai thác triệt để và khuyến khích nhân dân tham gia sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống, nên hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố phát triển mạnh mẽ. Đến nay, toàn thành phố có 54 câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật với trên 3.000 thành viên. Nhiều loại hình câu lạc bộ như: Khiêu vũ, dưỡng sinh, võ thuật, thơ..., trong đó một số câu lạc bộ hoạt động rất hiệu quả và huy động nguồn xã hội hóa cao. Đặc biệt, câu lạc bộ bản sắc tại một số xã Cam Đường, Tả Phời, Hợp Thành... thu hút nhiều nghệ nhân dân gian tham gia, qua đó duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ và phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của thành phố. HĐND thành phố cũng đã  ban hành Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND, ngày 20/12/2013 về cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ nghệ thuật 5 triệu đồng/câu lạc bộ, câu lạc bộ bản sắc 7 triệu đồng/câu lạc bộ.

Thành Phú
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.