Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Những bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

20/05/2020 12:50

GIÀNG THỊ DUNG

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bát Xát

LCĐT - Vượt lên những khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Bát Xát đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhờ đó đã tạo được những bước tiến vững chắc trên mọi lĩnh vực. Đây là cơ sở quan trọng để đảng bộ tiếp tục định ra hướng đi phù hợp cho giai đoạn 2020 - 2025, với mục tiêu đưa Bát Xát trở thành huyện biên giới phát triển của tỉnh.

Đảng bộ Bát Xát nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Để nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay khi Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra thành công, Huyện ủy đã cụ thể hóa thành 5 chương trình, 12 đề án trọng tâm để lãnh đạo thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, xác định đúng các lĩnh vực trọng tâm, khâu đột phá phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Nhờ vậy, Bát Xát đã có những bước tiến dài và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đến nay, 25/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII hoàn thành và hoàn thành vượt mức; 94/106 chỉ tiêu của 5 chương trình, 12 đề án hoàn thành; duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế 14%/năm, thu nhập bình quân của người dân đạt gần 40 triệu đồng/năm, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội và tăng gần 14 triệu đồng so với năm đầu nhiệm kỳ.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường làm việc với cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình, lắng nghe những vướng mắc, kịp thời có giải pháp tháo gỡ, giúp các địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Ví như, qua làm việc với cơ sở, Huyện ủy xác định xã Mường Hum có thể  “về đích” nông thôn sớm hơn dự kiến (dự kiến cuối nhiệm kỳ) nên đã chỉ đạo địa phương đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí để được công nhận hoàn thành trong năm 2018. Tương tự, năm 2019 có thêm xã A Mú Sung và xã Dền Sáng đạt 19/19 tiêu chí, góp phần giúp huyện hoàn thành 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt cả thời gian và số xã so với mục tiêu đề ra. Dền Thàng được xác định là xã khó khăn nhất huyện và nằm trong diện xã nghèo nhất tỉnh, chiếm trên 70% hộ nghèo (năm 2017). Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng riêng đề án giảm nghèo cho xã này để tập trung nguồn lực giúp người dân, nhờ vậy, hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn hơn 36%. Hoặc như nhận thấy hiệu quả kinh tế của cây dược liệu, Huyện ủy bổ sung dự án trồng 500 ha cây dược liệu để khai thác tối đa lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng của các xã vùng cao Y Tý, Ngải Thầu, Nậm Pung...

Trong các lĩnh vực, Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm. Cụ thể, trong nông nghiệp là sản xuất rau trái vụ, rau an toàn ứng dụng công nghệ cao, phát triển chăn nuôi ngựa hàng hóa và tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực lao động, sản xuất đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 45,10%, đến nay chỉ còn 12,5%, bình quân mỗi năm giảm 6,5%. Đặc biệt, trong chính sách an sinh xã hội, Bát Xát là huyện duy nhất trong tỉnh bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ người dân ăn tết hằng năm. Năm 2016 và năm 2017, huyện hỗ trợ 70.000 đồng/hộ, năm 2018 tăng lên 80.000 đồng/hộ, đến năm 2019 là 100.000 đồng/hộ. Công tác giáo dục của huyện có bước chuyển biến tích cực, từ huyện nằm trong tốp dưới của tỉnh, đến nay đã vươn lên đứng trong nhóm khá và không có xã yếu về giáo dục.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện Bát Xát chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố hệ thống chính trị theo hướng vững mạnh toàn diện. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định nêu gương của người đứng đầu và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Huyện đầu tư hệ thống phòng họp trực tuyến để cán bộ, đảng viên từ huyện đến các xã, thôn, bản vùng cao đều có thể tham gia học tập hiệu quả.

Lãnh đạo huyện Bát Xát khảo sát tour du lịch leo núi đỉnh Lảo Thẩn.

Huyện ủy Bát Xát đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên thông qua việc lựa chọn chuyên đề, chủ đề để thực hiện hằng năm, như tập trung phát triển đảng viên trong khối nông thôn; có năm ưu tiên phát triển đảng viên trong khối giáo viên, lực lượng dân quân, tự vệ hoặc lực lượng công an xã và các thôn thuộc các xã biên giới... Số đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ là 1.540 đảng viên, đạt 205% nghị quyết đại hội, tỷ lệ đảng viên trên dân số tăng từ 3,8% (năm 2015) lên 5,44% (năm 2020), có 146 chi bộ có chi ủy, chiếm 75,6% (tăng 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ); số chi bộ thôn, tổ dưới 5 đảng viên chỉ còn 11 (giảm 36 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ)...

Công tác tổ chức, cán bộ được cấp ủy xác định là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng. Bát Xát đã tập trung nhiều giải pháp để củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, sắp xếp bộ máy các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã điều động, luân chuyển 29 cán bộ có triển vọng xuống cơ sở, trong đó lần đầu tiên có 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy về làm Bí thư Đảng ủy xã Quang Kim. Số cán bộ điều động đều được đánh giá định kỳ 6 tháng, hằng năm và tổ chức đi học tập kinh nghiệm để kịp thời bắt nhịp với yêu cầu công việc ở cơ sở. Bát Xát cũng là địa phương đi đầu thực hiện người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở không phải là người địa phương, theo đó, trong nhiệm kỳ đã điều động 27 đồng chí từ xã sang xã.

Có thể khẳng định, nhờ tinh thần đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bát Xát đã đạt được nhiều kết quả vững chắc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, phát triển nông - lâm nghiệp và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển kinh tế du lịch là đột phá; chú trọng phát triển thương mại, công nghiệp, xây dựng; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế và giảm nghèo bền vững. Bảo đảm ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phấn đấu đến năm 2025, Bát Xát trở thành huyện biên giới phát triển của tỉnh...

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.