Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ HUYỆN BÁT XÁT (10/10/1949 - 10/10/2019)

Nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

10/10/2019 07:56

LÝ THỊ NGỌC HOA

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bát Xát

LCĐT - Đảng bộ huyện Bát Xát hiện có 61 tổ chức cơ sở đảng, 297 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Ngay đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV thành các chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII. Huyện ủy đã ban hành Đề án số 10: “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giai đoạn 2016 - 2020” và chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện từng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 10 hội nghị cấp huyện và 239 hội nghị cấp xã cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thực hiện Đề án số 11: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”, đến nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện cơ bản đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh. Đã điều động, luân chuyển 54 cán bộ từ huyện xuống cơ sở, từ xã sang xã, trong đó có 10 sỹ quan biên phòng về các xã biên giới giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy.

Trao chứng nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Huyện cũng đã tập trung nhiều giải pháp thực hiện tinh gọn bộ máy cấp huyện, cấp xã, thực hiện bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND tại 12/23 xã, thị trấn. Bát Xát là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành việc thực hiện Quyết định số 65/2016 của UBND tỉnh về giảm cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố. Việc cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng được thực hiện kịp thời, đồng bộ, cụ thể và hiệu quả, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân, là nền tảng để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Cùng với đó, hằng năm, Huyện ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đưa việc học và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên, thực chất của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, các đoàn thể và của cán bộ, đảng viên. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những biểu hiện suy thoái, thuận lợi cho việc nhận diện, tự soi, tự sửa trong tự phê bình và phê bình. Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai hướng dẫn “Nhận diện nội dung cơ bản của các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; chỉ đạo tổ chức đảng trực thuộc đăng ký các nội dung học Bác, cán bộ chủ chốt, đảng viên đăng ký nêu gương theo Quy định số 101 ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định 08, Quy định 28 của Tỉnh ủy. Hằng năm, có hơn 5.000 cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết nêu gương, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; 100% chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chuẩn mực đạo đức và khái quát thành khẩu hiệu thực hiện.

Đặc biệt, việc chỉ đạo tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) được thực hiện nghiêm túc; kiểm điểm làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đồng thời xác định chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Huyện ủy lựa chọn nội dung tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để thực hiện. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các ngành trong huyện đã tổ chức 307 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân; xây dựng 224 điển hình; nhiều tập thể, cá nhân được tỉnh ghi danh và khen thưởng trong học tập và làm theo Bác.

Huyện ủy Bát Xát gặp mặt bí thư chi bộ tiêu biểu .

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã phát triển 1.152 đảng viên, vượt 28% so với mục tiêu đề án; 71,1% chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy. Có được kết quả này là do Huyện ủy xác định đây là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng; có nhiều giải pháp phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ, công an viên, giáo viên; phát triển đảng viên tại các thôn, nhất là các thôn thuộc các xã vùng cao. Huyện ủy đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; thực hiện đổi mới công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo hướng sát thực. Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các tổ công tác để chỉ đạo, thẩm định việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý; có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn; hướng dẫn quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ...

Một trong những công tác góp phần quan trọng xây dựng Đảng của huyện Bát Xát những năm qua là hoạt động kiểm tra, giám sát. Đầu nhiệm kỳ và hằng năm, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và bám sát nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra toàn diện, 18 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 33 tổ chức cơ sở đảng và 24 đảng viên, giám sát chuyên đề 7 cuộc đối với 16 tổ chức cơ sở đảng và 18 đảng viên. Các đảng ủy cơ sở thực hiện 237 cuộc kiểm tra, 128 cuộc giám sát đối với 352 tổ chức đảng và 653 đảng viên. Các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức 233 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 408 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, uốn nắn tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, không ngừng chỉnh đốn và làm trong sạch nội bộ Đảng.
Bằng nhiều giải pháp, công tác xây dựng Đảng của huyện Bát Xát đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố mối đoàn kết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân, tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.