Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

11/09/2018 16:02

LCĐT - Sáng 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành của tỉnh, UBND thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, chủ trương nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã được cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào một số nhóm giải pháp như hoàn thiện thể chế với việc tập trung ban hành một số văn bản hướng dẫn, bảo đảm thực hiện nghị định như các thông tư hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều của Nghị định 61/NĐ-CP, thông tư hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Đồng thời là nhóm giải pháp về kiện toàn tổ chức, trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết hành chính tại bộ phận một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết “4 tại chỗ”, phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức được cử làm việc.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia và đưa vào vận hành năm 2019, xây dựng hoặc nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; bảo đảm mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ có một Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa thống nhất, kết nối, liên thông các hệ thống thông tin này với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và Cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp, có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và kế hoạch thực hiện Nghị định này trong năm 2018 và hằng năm.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều ý kiến tham luận về những vấn đề liên quan, trong đó nêu bật những khó khăn, tồn tại, đưa ra nhiều giải pháp khắc phục, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm tại đơn vị, địa phương...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Những năm qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp từng bước có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần hạn chế phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm và tính minh bạch của các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Thường trực, quá trình giải quyết thủ tục hành chính hiện nay của nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn còn hạn chế nhất định, người dân còn phản ánh, phàn nàn về trình độ và ứng xử của một bộ phận công chức tại bộ phận một cửa, còn tình trạng để quá hạn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung đề ra các giải pháp tháo gỡ và nâng cao chất lượng hoạt động và giải quyết thủ tục hành chính, các giải pháp tổ chức, vận hành Trung tâm Hành chính công, bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, phát huy cao nhất vai trò của cán bộ, công chức được cử ra làm việc tại bộ phận một cửa. Đề ra các giải pháp triển khai xây dựng và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin và cung ứng dịch vụ công trực tuyến, vai trò của các bộ, ngành có liên quan trong quản lý, vận hành, xây dựng các hệ thống này.

Lào Cai cắt giảm 477 thủ tục hành chính

Những năm qua, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Hiện, tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh là 2.056 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh 1.613 thủ tục hành chính, cấp huyện 317 thủ tục hành chính, cấp xã 126 thủ tục hành chính. Các thủ tục đều được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn cho người dân, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn 8 tháng năm 2018 đạt 97,54%, quá hạn 2,46%. Tỉnh đã phê duyệt cắt giảm thời gian giải quyết đối với 477 thủ tục hành chính: 330 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 95 thủ tục hành chính cấp huyện, 52 thủ tục hành chính cấp xã, lũy kế từ đầu năm đến nay đã cắt giảm, tiết kiệm 10 tỷ đồng.

Mạnh Dũng
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.