Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

13/09/2018 12:13

LCĐT - Cuối tháng 8/2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân các thôn Làng Cung, Làng Có và thôn Cốc Toòng (xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng) về thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai Đề án 15 của Tỉnh ủy về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020” (viết tắt là Đề án 15).

Buổi đối thoại tại xã Phong Niên (Bảo Thắng) nhận được sự tham gia tích cực của người dân.

Buổi tiếp xúc, đối thoại có sự tham gia của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan từ tỉnh đến huyện và gần 100 hộ đại diện cho các thôn. Hội nghị có 16 ý kiến của nhân dân phản ánh về việc thực hiện các chính sách, chế độ tại địa phương, trong đó đáng chú ý là có nhiều ý kiến nêu lên vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực hiện quy định, chế độ hỗ trợ đối với phát triển kinh tế hộ gia đình, việc làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, đầu tư nâng cấp hệ thống điện... Các ý kiến đã được các ngành, cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời, hướng dẫn cụ thể. Đối với các ý kiến đề xuất của nhân dân về cơ chế, chính sách, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, trình tỉnh xem xét, giải quyết. Sau gần 4 giờ làm việc, buổi đối thoại kết thúc trong niềm phấn khởi của nhân dân địa phương. Ông Giàng Seo Hù, thôn Cốc Toòng cho biết: “Thông qua buổi đối thoại, người dân có cơ hội bày tỏ ý kiến, phản ánh nguyện vọng đến các cấp chính quyền. Chúng tôi mong sẽ có nhiều hơn các buổi đối thoại với nội dung thiết thực như thế này”.

Triển khai Đề án 15, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch thực hiện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội cho 100% cán bộ chuyên trách và cán bộ đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp về quy trình, kỹ năng, phương pháp giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền cho các tổ chức thành viên, người dân về ý nghĩa, mục đích của đề án, xây dựng mô hình sổ tay công tác mặt trận để phổ biến sâu hơn nhiệm vụ giám sát, phản biện xã  hội. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ và người dân về hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia thực hiện công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được nâng lên.

Năm 2017, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã chủ trì, thực hiện 17 cuộc giám sát, phản biện xã hội và đối thoại trực tiếp với người dân; cấp huyện tổ chức 85 cuộc giám sát, 41 hội nghị tiếp xúc, đối thoại. Năm 2018, theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã và sẽ thực hiện 7 cuộc đối thoại và 12 cuộc giám sát. Các nội dung được lựa chọn đều là những vấn đề thiết thực, nhận được sự hưởng ứng tích cực, đồng thuận cao trong nhân dân. Đó là các nội dung triển khai thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo; thực hiện chế độ với người lao động; vấn đề ưu tiên học sinh vùng đặc biệt khó khăn...

Ông Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết: Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung giám sát, phản biện xã hội, đối thoại trực tiếp với người dân phù hợp với tình hình thực tế. Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đã tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 15 theo từng năm, phù hợp đặc điểm của từng địa phương. Kết quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đối thoại đã góp phần tạo đồng thuận lớn trong nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng, chính quyền. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần làm sáng tỏ, khách quan những kết quả và hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật để qua đó có những kiến nghị khắc phục, sửa đổi chính sách, quy định phù hợp với thực tế.

Sau hơn 2 năm triển khai Đề án số 15, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cũng chỉ ra một số hạn chế như phương pháp giám sát chưa đa dạng, chưa vận động tốt người dân tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; công tác phản biện xã hội còn thiếu các ý kiến định hướng. Để triển khai hiệu quả hơn nữa đề án, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đa dạng các hình thức giám sát và động viên người dân giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về chủ trương giám sát và phản biện xã hội.

Lan Hương
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.