Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện xã hội

20/02/2020 07:58

LCĐT - Hoạt động giám sát, phản biện xã hội có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên được coi là then chốt.

Là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án số 15 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020”, MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Quang cảnh hội nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Văn Bàn.

Những năm qua, MTTQ Việt Nam tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, học tập và quán triệt nội dung đề án tới cán bộ, công chức, đảng viên về hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng củng cố tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu hoạt động trong tình hình mới; từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử. Qua việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của đề án, nhận thức của cán bộ và nhân dân về hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia thực hiện công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được nâng lên. Một trong những kết quả nổi bật năm 2019 là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tốt các hội nghị chuyên đề về đối thoại, phản biện để lắng nghe ý kiến của các tổ chức thành viên và một số doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh, từ đó kịp thời đưa ra những chỉ đạo mang tính định hướng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các hoạt động giám sát, đối thoại, phản biện xã hội, đặc biệt tập trung vào những vấn đề nóng, những vấn đề nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, tổ chức tốt các hội nghị lấy ý kiến của ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, trí thức, chức sắc, chức việc, tôn giáo, dân tộc, người có uy tín và nhân dân góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cùng cấp, các dự thảo luật... Ủy ban MTTQ các cấp còn phối hợp với thường trực HĐND cùng cấp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri với hàng nghìn lượt cử tri tham gia.

Song song với đó, công tác tập huấn được hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đặc biệt coi trọng, góp phần làm thay đổi nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở và nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc giám sát của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Thông qua tuyên truyền, tập huấn, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, ban công tác mặt trận khu dân cư, người có uy tín trong cộng đồng và nhân dân đã tích cực, chủ động hơn trong phát huy vai trò, tham gia các hoạt động giám sát.

Theo ông Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong công tác hiệp thương thống nhất nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện, khắc phục sự trùng lắp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên bám sát chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời nắm những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc để giám sát, phản biện. Nhiều kiến nghị sau giám sát, sau phản biện có chất lượng, sát thực tế đã được HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi giúp cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật. Qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện rõ nét hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Người dân xã Quan Thần Sán phát biểu tại hội nghị đối thoại trực tiếp với lãnh đạo huyện Si Ma Cai.

Các nội dung phối hợp giám sát do hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện theo Đề án số 15 gồm 9 nội dung, đến thời điểm này đã thực hiện giám sát được 163 cuộc, trong đó cấp tỉnh 34 cuộc, cấp huyện thực hiện 150 cuộc và cấp xã là 9 cuộc. Riêng năm 2017 - 2018, các xã, phường, thị trấn đã chỉ đạo hoạt động giám sát thông qua ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng với 1.168 cuộc. Trong lĩnh vực phản biện xã hội theo Đề án 15, trong 4 năm qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã thực hiện được 22 hội nghị (cấp tỉnh thực hiện 5 hội nghị, cấp huyện 17 hội nghị).

Một trong những nội dung quan trọng của Đề án 15 được chú trọng thực hiện đó là tổ chức tiếp xúc, đối thoại. Từ năm 2016 đến nay, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện được 300 hội nghị.

Thời gian tới, cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tập trung giám sát các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, như xây dựng nông thôn mới; thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện các đề tài, ứng dụng khoa học - công nghệ, vệ sinh môi trường tại các khu công nghiệp; thực hiện chính sách an sinh xã hội… Hằng năm, căn cứ chương trình công tác của cấp ủy, HĐND, UBND các cấp và thực tế của địa phương để lựa chọn nội dung giám sát đúng, trúng những vấn đề mà xã hội quan tâm.

Thu Ngọc
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.