Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Làm tốt công tác đổi mới hệ thống tổ chức

13/01/2018 09:18

LCĐT - Đó là định hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 ngành nội vụ đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 được tổ chức chiều ngày 12/1.

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2017, ngành nội vụ đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Ngành nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu với HĐND tỉnh ban hành 4 nghị quyết và trên 70 văn bản là các chỉ thị, quyết định, kế hoạch… 

Về tổ chức nhà nước, ngành nội vụ đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo quyết liệt tinh gọn bộ máy tổ chức, sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu biên chế, tinh giản biên chế đảm bảo đạt tiến độ theo kế hoạch; cụ thể là ngành y tế, nông nghiệp và ngành văn hóa. Trong đó, việc giải thể phòng y tế, điều chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế sang văn phòng HĐND và UBND huyện; sáp nhập trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y các huyện, thành phố để thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp; sáp nhập ban quản lý rừng phòng hộ với hạt kiểm lâm. Cùng với đó, ngành nội vụ cũng đẩy mạnh việc tham mưu thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền,  tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ngành, địa phương.

Trong năm 2017, ngành nội vụ cũng thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, làm tốt khâu tuyển dụng, tích cực triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện việc kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách và rà soát sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả tại huyện Si Ma Cai, Văn Bàn, Sa Pa. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm đối với công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2018, ngành Nội vụ đề ra nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, biên chế và tổ chức phi chính phủ. Trong đó tiếp tục tham mưu việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và  Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ sáu khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng phân cấp quản lý và tổ chức cán bộ, thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng. Cùng với đó, làm tốt công tác xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, thi đua và khen thưởng, công tác tôn giáo.

Cao Cường
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.