Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Không có hiện tượng vận động, tranh thủ, biểu hiện tiêu cực trong lấy phiếu tín nhiệm

05/03/2019 07:50

Chiều 4/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Không có hiện tượng vận động, tranh thủ, biểu hiện tiêu cực trong lấy phiếu tín nhiệm, đó là khẳng định của nhiều đại biểu tại Hội nghị.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Trong 2 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương đã tham mưu cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, tiến hành tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể và từng cá nhân; phát huy tính tự giác, khách quan, dân chủ. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nói chung. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh uy tín, chất lượng đội ngũ cán bộ tại các cơ quan, địa phương, đơn vị, là cơ sở để cấp ủy các cấp sắp xếp, bố trí cán bộ.

Các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII), báo cáo cấp ủy phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch gắn với công tác cán bộ như việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện, chủ tịch UBND huyện, thành phố không là người địa phương...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 3-2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung bám sát tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2019 đã thống nhất tại hội nghị toàn quốc của ngành, tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả; tham mưu thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là tập trung tham mưu hoàn thành việc tổng kết Chỉ thị 36-CT/TƯ để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về định hướng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nghiên cứu, tham mưu tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Điều lệ Đảng. Tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Toàn ngành triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Quy định về nêu gương.

Đề cập đến việc chống tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh "không để chạy chức, chạy quyền, không tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, đã chạy thì không dùng" và lưu ý phải kiểm soát chặt chẽ việc chạy chức, chạy quyền. Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng công tác cán bộ phải thật sự trong sạch, lành mạnh, dân chủ, khách quan, trung thực để tìm ra đội ngũ cán bộ trong sáng, công tâm và gương mẫu...

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản VN
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.