Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Hội đồng Lý luận Trung ương họp kỳ thứ 5

05/09/2012 14:12

Trong hai ngày 5 và 6/9, tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ thảo luận một số vấn đề góp phần chuẩn bị các đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI).

Thực hiện chức năng tư vấn cho Bộ Chính trị, góp phần chuẩn bị các đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), tại kỳ họp này, các thành viên Hội đồng sẽ thảo luận các dự thảo báo cáo tư vấn về: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam; Phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn tham khảo cho việc nghiên cứu, lựa chọn quyết sách mới về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh đã nêu những nội dung chính đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận nhằm nâng cao chất lượng xây dựng các báo cáo tư vấn.

Về doanh nghiệp Nhà nước, kinh tế Nhà nước, ông Đinh Thế Huynh đề nghị các thành viên Hội đồng cần làm rõ vai trò, vị trí của kinh tế Nhà nước mà nòng cốt là doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiêu chí đánh giá doanh nghiệp trên các mặt: kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, từ đó có đánh giá đúng và tạo sự đồng thuận xã hội về vai trò, vị trí khu vực kinh tế nhà nước mà nòng cốt là doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân.

Từ thực trạng giáo dục và đào tạo, ông Đinh Thế Huynh đề nghị Hội đồng làm rõ những vấn đề đặt ra cần giải quyết, nhất là về vai trò, vị trí, mục tiêu, thể chế, chính sách, thực chất chất lượng và môi trường giáo dục đào tạo.

Hội đồng đề xuất hoàn thiện quan điểm chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; làm rõ tư tưởng, nhận thức về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Về khoa học và công nghệ, Hội đồng cần luận chứng làm rõ bối cảnh mới và sự cần thiết phải ra nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ trong điều kiện hiện nay; quan điểm và nhận thức mới cần bổ sung so với Nghị quyết trước của Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ; nội dung chính của đổi mới cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện.

Theo Báo Điện tử Chính phủ
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.