Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Hoàn thành các nội dung học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII

11/01/2017 18:40

LCĐT – Sau 1 ngày diễn ra, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra.

 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng thời tập trung nghiên cứu nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai chuyên đề tại hội nghị.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Trong đó xác định tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, làm cho từng cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tình hình và nguyên nhân, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, những nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng trên. Đồng thời nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết và đề ra các giải pháp phù hợp để cương quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm và phương pháp tiến hành ở các cấp, ngành. Triển khai thực hiện Nghị quyết phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh, tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu viết bài thu hoạch với những nội dung, yêu cầu do Ban tổ chức hội nghị đề ra.

Thành Phú
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.