Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Hiệu quả từ công tác tư tưởng, chính trị

12/03/2018 09:16

LCĐT - Năm 2017, Lào Cai đã đạt được kết quả toàn diện về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Thành công đó do nhiều yếu tố, trong đó có sự đóng góp tích cực của công tác tư tưởng chính trị.

Ngay từ đầu năm, ngành tuyên giáo đã tích cực tham mưu cho cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai đầy đủ, kịp thời, chất lượng, hiệu quả việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Năm 2017, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; học tập và thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XII). Việc triển khai học tập các nghị quyết Trung ương được đổi mới phương pháp, hình thức, áp dụng đồng thời cả hình thức trực tuyến, trực tiếp nên phổ biến nghị quyết vừa bảo đảm yêu cầu rộng rãi, vừa bảo đảm yêu cầu phân tích sâu, cụ thể. Cán bộ, đảng viên học nghị quyết được viết bài thu hoạch, liên hệ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp do nghị quyết đề ra gắn với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; được thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết… nên hiểu nghị quyết sâu hơn, dễ liên hệ nghị quyết với cuộc sống.

Ngành tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy tổ chức thành công một số hoạt động chính trị lớn trong năm, như: Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (5/3/1947 - 5/3/2017); kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2017); 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991 - 1/10/2017); tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017… Tham mưu cho cấp ủy về chủ trương và trực tiếp tổ chức thành công một số cuộc thi tìm hiểu: Lịch sử Đảng bộ tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; thi viết các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; viết về chủ đề xây dựng Đảng, giải “Búa liềm vàng”… Qua đó, người dự thi hiểu hơn về lịch sử Đảng bộ tỉnh cũng như các chủ đề, phương diện công tác tư tưởng phát động thi.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) do Tỉnh ủy tổ chức.

Cùng với các hoạt động chính trị, nhiều hoạt động văn hóa được các ngành trong khối tuyên truyền tham mưu, tổ chức rất thành công mà điểm nhấn là Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc và hơn 40 lễ hội diễn ra trong năm trên nhiều địa danh của tỉnh. Những hoạt động văn hóa, chính trị đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức chính trị, nhận thức về văn hóa truyền thống của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Lào Cai.

Ngành tuyên giáo cũng tích cực tham mưu cho cấp ủy tổ chức một số cuộc hội thảo, tọa đàm, gặp mặt văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí; hằng tháng tổ chức giao ban báo chí, qua đó vừa chủ động cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận về nhận định, đánh giá tình hình, vừa định hướng công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng, bao gồm đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận cơ sở... hoạt động khá tích cực. Đội ngũ này luôn chủ động cung cấp kịp thời về tình hình, phân tích, định hướng nhận thức, định hướng dư luận đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về những vấn đề thời sự, chính trị quan trọng của thế giới, trong nước và địa phương; những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ mới do Đảng bộ tỉnh và Trung ương đề ra... Ngành đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh với hàng trăm báo cáo viên tham dự các hội thi. Đây là dịp tiếp tục củng cố nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; phát hiện, bồi dưỡng báo cáo viên có triển vọng; biểu dương những báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm, chịu khó tìm tòi, sáng tạo trong tuyên truyền đến các đối tượng người nghe.

Trong năm, ngành tuyên giáo đã hoàn thành việc biên tập và xuất bản 27 tập Văn kiện Đảng bộ tỉnh toàn tập. Đây là công trình vừa có ý nghĩa chính trị, vừa có ý nghĩa lịch sử lâu dài, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong 70 năm qua. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ngừng được đẩy mạnh. Đặc biệt, ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành chủ trương và phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh chuẩn bị nội dung để UBND tỉnh phát động Đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Lào Cai với nội dung ngắn gọn, thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc...

Phạm vi, nội dung hoạt động của công tác tuyên giáo vừa rộng, vừa khó, vì vậy không thể không có những hạn chế, song các hoạt động đã triển khai trong thời gian qua chính là những điểm nhấn quan trọng của ngành tuyên giáo Lào Cai. Kết quả đó góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận đối với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, từ đó đóng góp vào thành công chung của tỉnh.

                  Ðỗ Văn Lược

               (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.