Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Đoàn kết, xây dựng Bắc Hà phát triển toàn diện, vững mạnh

12/03/2019 08:10

LCĐT - Trải qua các thời kỳ lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo khơi dậy tiềm năng, lợi thế và tập trung mọi nguồn lực để xây dựng huyện phát triển.

Ngày 12/3/1950, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng huyện Bắc Hà do đồng chí Lục Bình Thủy làm Trưởng Ban, đồng chí Dương Viết Tiến làm Phó Ban và các đồng chí: Lê Cam, Lê Lâm, Vũ Hiển Mô, Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Ngọc Phan, Nguyễn Quang Tự làm ủy viên.

Ngay sau khi ra đời, Ban Cán sự Đảng đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tăng cường đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ người địa phương, quan tâm công tác phát triển cơ sở đảng, xây dựng lực lượng nòng cốt, đồng thời thành lập các tổ, đội du kích, vận động nhân dân “bám đất, bám làng” tích cực lao động sản xuất. Từ chỗ không có đảng viên người địa phương, không có tổ chức cơ sở đảng, đến cuối năm 1950, huyện Bắc Hà đã có 8 đảng viên, trong đó, đồng chí Hoàng Văn Minh (tức Việt Bắc) là đảng viên đầu tiên người địa phương của Chi bộ đảng Bắc Hà. Đến giữa năm 1951, chi bộ tăng lên 13 đảng viên và không ngừng tăng theo hằng năm. Từ đó, phong trào cách mạng của huyện phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước, đấu tranh thống nhất nước nhà.

Thăm mô hình trồng cây ăn quả ôn đới ở xã Tả Văn Chư.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước ổn định cuộc sống người dân, phát triển sự nghiệp giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục... Đặc biệt, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ huyện đã vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ những khâu đột phá, đồng thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, khơi dậy tiềm năng lao động, sáng tạo trong nhân dân, tranh thủ mọi nguồn lực đưa kinh tế - xã hội của huyện phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vươn lên, bám sát và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XXIII đã đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 12%, bằng 100% mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 35,5%; công nghiệp - xây dựng 25,5%; dịch vụ 39%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 34,6 nghìn tấn, bằng 108,14% mục tiêu đại hội; giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác đạt 39,4 triệu đồng, bằng 98,5% mục tiêu đại hội; tỷ lệ che phủ rừng đạt 37,8%, bằng 94,5% mục tiêu đại hội.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt với nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhất là việc xây dựng cơ chế nhằm huy động nhiều nguồn vốn xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đến nay, huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã Nậm Đét đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ diễn ra sôi động. Hằng năm, lượng khách du lịch đến Bắc Hà tăng cao, riêng năm 2018 thu hút hơn 400 nghìn lượt khách, bằng 100% mục tiêu đại hội; tổng doanh thu du lịch đạt 320 tỷ đồng.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện có bước tiến vững chắc, rõ nét cả ở vùng thấp và vùng cao; công tác phổ cập giáo dục được duy trì và củng cố. Mạng lưới y tế cơ sở hoạt động tốt, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và thực hiện các chương trình y tế dự phòng quốc gia. Các lễ hội truyền thống được giữ gìn, phát huy. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28,25%.

Diện mạo Bắc Hà hôm nay.

Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được đẩy mạnh, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Đồng thời, thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản đầu mối theo tinh thần Nghị quyết 39 - NQ/TW và chủ trương của Tỉnh ủy. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và nâng cao; Quy chế dân chủ ở cơ sở và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy...

Trải qua 69 năm xây dựng và trưởng thành, được rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, trong bất cứ hoàn cảnh nào và giai đoạn lịch sử nào, Đảng bộ huyện luôn thấm nhuần sâu sắc quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và đặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Đến nay, Đảng bộ huyện Bắc Hà có 4.110 đảng viên với 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; có 293 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở;134/198 chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy. Đội ngũ đảng viên luôn phát huy, kế tục truyền thống của thế hệ đi trước, có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc của huyện đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Lao động (hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất) và hàng trăm huân, huy chương các loại cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, xác định rõ những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức phía trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đưa Bắc Hà trở thành huyện phát triển của tỉnh.

Lý Bình Minh
 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.