Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Đảng bộ huyện Bảo Yên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

14/08/2019 07:53

LCĐT - Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Bảo Yên đã ban hành Đề án số 15 về “Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong hệ thống chính trị” để triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ ngày càng có ý thức tự học, tự rèn, giữ vững phẩm chất trong sinh hoạt, công tác.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Khắc Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Bảo Yên cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng bộ, Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và phát huy hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, hằng năm, hằng quý, Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm, nổi cộm để tập trung giải quyết, nâng cao trách nhiệm, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cá nhân người đứng đầu, phát huy vai trò nêu gương theo Quy định 08 (nay là Quy định 28) của Tỉnh ủy. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm, các cơ quan chức năng tập trung giải quyết kịp thời, không để kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đoàn kiểm tra của UBKT Huyện ủy kiểm tra tại Chi bộ Tòa án nhân dân huyện.

Đơn cử, trong tháng 5/2019, nhận được đơn thư tố cáo một đảng ủy viên vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, UBKT Huyện ủy Bảo Yên đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra và đã có kết luận, xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với đảng viên vi phạm. Trước đó, tháng 8/2018, Huyện ủy đã xử lý cảnh cáo 1 đảng viên giữ chức vụ phó trưởng một phòng của UBND huyện vì vi phạm quy chế nội bộ của cơ quan...

Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thời gian qua là cơ sở quan trọng để giữ vững kỷ cương, làm cho mọi cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn. Đảng bộ huyện hiện có 55 chi, đảng bộ cơ sở, 392 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với hơn 4.860 đảng viên, đã và đang phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nhằm đưa các chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, hằng năm, UBKT Huyện ủy đều tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát; điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp trên.

Theo đó, cấp ủy đã phân công các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch hằng năm; đôn đốc các chi, đảng bộ thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, của các chi, đảng bộ trực thuộc và UBKT các cấp. UBKT Huyện ủy cũng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo đúng quan điểm “Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát”, “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. 100% cấp ủy, UBKT các cấp đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm.

Huyện ủy Bảo Yên quan tâm mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng.

Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy kiểm tra, giám sát thường xuyên 55/55 tổ chức đảng trực thuộc; tham gia các đoàn kiểm tra toàn diện, kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy. Từ năm 2015 đến nay, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Trong đó, Ban Tổ chức Huyện ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức đảng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 14 tổ chức đảng; Ban Dân vận Huyện ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức đảng; Văn phòng Huyện ủy kiểm tra chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng…

Tính riêng trong năm 2018, UBKT các cấp huyện Bảo Yên đã kiểm tra 19 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (có 7 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). Qua kiểm tra kết luận 12 đảng viên có vi phạm, 2 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Đồng thời, kiểm tra 13 tổ chức đảng cấp dưới, có 6 tổ chức đảng vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Đồng chí Nguyễn Khắc Nam, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khẳng định: Việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã nêu cao tinh thần giáo dục, thuyết phục và xử lý nghiêm những đảng viên có vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Đối với tổ chức đảng, giúp thấy rõ những ưu điểm, khuyết điểm để có biện pháp kịp thời khắc phục, sửa chữa, không để khuyết điểm trở thành vi phạm phải xem xét, xử lý.

Cũng trong năm qua, UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề 33 đảng viên, 63 tổ chức đảng; UBKT đảng ủy cơ sở giám sát thường xuyên 915 đảng viên, qua đó kịp thời nắm thông tin phản ánh từ cơ sở, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay thiếu sót, khuyết điểm khi mới manh nha. Cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên, không có tổ chức đảng nào bị kỷ luật. Cùng với hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Huyện ủy, các cơ quan khác của Bảo Yên cũng chủ động thực hiện tốt vai trò về công tác này, kịp thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong quản lý, chỉ đạo...

Những giải pháp và sự quan tâm đúng mức của cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Bảo Yên đã góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thành Phú
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.