Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Chú trọng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo

12/08/2017 11:30

LCĐT - Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn xác định, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của người dân, thực hiện tốt công tác tôn giáo góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3 tôn giáo chính đang hoạt động, gồm: Công giáo, Phật giáo và Tin lành, với tổng số tín đồ chiếm gần 7% dân số toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo luôn được tỉnh chú trọng. Tỉnh xác định công tác vận động, tập hợp quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị trong vùng đồng bào có đạo là một trong những nội dung cốt lõi của công tác vận động quần chúng nói chung và vận động tín đồ tôn giáo nói riêng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói, giảm nghèo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; các hoạt động: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”… Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tích cực vận động đồng bào thực hiện nếp sống văn minh; chủ động đấu tranh xóa bỏ hủ tục, phòng, chống việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động mê tín dị đoan; thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào theo đạo để kiến nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước; động viên, tạo điều kiện thuận lợi để chức sắc, tín đồ tiêu biểu trong các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham gia HĐND, ủy ban MTTQ và các thành viên của Mặt trận các cấp nhằm tăng thêm sức hút của tổ chức với các chức sắc và đồng bào theo đạo.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo cho đồng bào dân tộc xã Sín Chéng (Si Ma Cai).

Đồng bào theo đạo ngày càng tin tưởng vào chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Từ năm 2003 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 4 hội nghị tại các huyện, thành phố tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo. Hằng năm, trong các ngày lễ trọng đại của các tôn giáo, các cấp, các ngành của tỉnh thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên các cơ sở tôn giáo, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành; phối hợp tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn hoạt động từ thiện, nhân đạo; tạo điều kiện thuận lợi cho chức sắc, tín đồ hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ giữa chức sắc, đồng bào theo đạo với chính quyền, tạo sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giúp đồng bào yên tâm, tích cực lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành với dân tộc, đoàn kết đồng bào tôn giáo với đồng bào không theo tôn giáo, hăng hái tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa.

Với các giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thời gian qua của Đảng bộ và các cấp chính quyền trong tỉnh đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, nhất là đồng bào theo đạo về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, công tác dân tộc; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tôn giáo những năm qua được nâng lên, đa số chức sắc, chức việc, tín đồ phấn khởi, tin tưởng trước những thành tựu đổi mới của đất nước, của tỉnh…

Hữu Huỳnh
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.