Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Chủ tịch nước biểu dương các chủ tịch mặt trận ưu tú

17/10/2015 14:38

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010 - 2015.

Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và 260 chủ tịch mặt trận cơ sở ưu tú đại diện cho hơn 10.000 chủ tịch mặt trận xã, phường, thị trấn trong cả nước.

Báo cáo biểu dương do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày và đặc biệt là thông qua các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu tại Hội nghị đã khẳng định vai trò, những đóng góp to lớn và những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, sự cống hiến bền bỉ, không mệt mỏi của đội ngũ chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn trong cả nước giai đoạn 2010 - 2015.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng nêu bật vai trò và tính hiệu quả của phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động.

Trong thời kỳ đổi mới, MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò trung tâm, đoàn kết, kêu gọi, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cuộc vận động của MTTQ triến khai trong thời gian qua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hỏa ở khu dân cư", “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững... đã khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết gắn bó từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, qua đó góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở...

Nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đáng tự hào của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở nói chung và của 260 chủ tịch mặt trận xã, phường, thị trấn tiêu biểu của cả nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, lịch sử Việt Nam đã khẳng định chân lý “Đại đoàn kết toàn dân tộc” là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng, trong hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ chủ tịch MTTQ xã, phường, thị trấn trong cả nước.

Chủ tịch nước cho rằng, hiện nay, đồng bào và chiến sỹ cả nước đang hướng sự quan tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Dự thảo Văn kiện Đại hội đang được xin ý kiến và thảo luận rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Mục tiêu chung của 5 năm tới (2016 - 2020) là tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Để thực hiện được mục tiêu đó cần phải dựa trên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phải huy động tối đa mọi tiềm năng sáng tạo trong nhân dân. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào, các cuộc vận động lớn đi vào chiều sâu; phát huy quyền làm chủ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; chủ trì phối hợp với các lực lượng xã hội tăng cường hoạt động giám sát và phản biện, xã hội; tiếp tục đổi mới công tác vận động, tập hợp quần chúng nhân dân để xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”,  Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy đảng cần làm tốt vai trò lãnh đạo, đồng thời thực hiện tốt vai trò là thành viên của MTTQ Việt Nam.

Các cấp chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với mặt trận để lắng nghe, giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng của nhân dân. Chủ tịch nước mong rằng từ Hội nghị biểu dương của MTTQ Việt Nam lần này, những tấm gương tiêu biểu sẽ được nhân rộng trong toàn quốc; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, phát huy; phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng của toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Theo VOV
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.