Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

24/05/2020 10:35

LCĐT - Những ngày qua, các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đưa doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu phát triển với 3 trụ cột

Đảng bộ Công ty Cổ phần Nam Tiến vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh đại hội.

Công ty Cổ phần Nam Tiến hiện có 61 đảng viên, với 4 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự  nỗ lực, đoàn kết, tập thể cán bộ, công nhân viên đã đưa công ty phát triển lớn mạnh. Những dấu mốc quan trọng mà công ty đạt được gồm: Đưa vào vận hành Nhà máy Phốt pho vàng, công suất 9.800 tấn/năm; Nhà máy Thủy điện Minh Lương tổng công suất 30 MW; đầu tư xây dựng Dự án Tiểu khu đô thị số 3, số 5, Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường; đưa vào sử dụng Tòa nhà hỗn hợp Xen - Ni - A Bay tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa… Hàng năm, công ty có mức tăng trưởng vượt chỉ tiêu đại hội đề ra 10 – 15%; nộp ngân sách nhà nước trên 31 tỷ đồng.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Nam Tiến khóa mới.

 Trong công tác xây dựng Đảng, 100% tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ công ty đều giữ vững danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện, hầu hết cán bộ quản lý trong công ty đều là đảng viên; trong nhiệm kỳ, Đảng bộ công ty đã kết nạp được 14  đảng viên, đạt 105% so với mục tiêu đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nam Tiến sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đưa doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu phát triển với 3 trụ cột là: Sản xuất - Kinh doanh -  Dịch vụ. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu mỗi năm kết nạp 2 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Nam Tiến khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí.

* Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ IX

Ngày 23/5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và bàn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh Đại hội lần thứ IX.

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy hiện có 28 đảng viên và cũng là 28 cán bộ, công chức của cơ quan. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai các nghị quyết, kế hoạch quan trọng của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ.  Điển hình là việc triển khai Nghị quyết số 39 - NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18 - NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 - NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Bầu Chi ủy khóa IX.

Kết quả cụ thể và nổi bật như đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy trong lãnh đạo về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; sắp xếp, kiện toàn các các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng đồng bộ, tinh gọn, từng bước ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW, đến nay đã giảm được 3 đầu mối cơ quan cấp tỉnh, 212 đơn vị, đầu mối cấp sở, cấp huyện, 169 số lượng lãnh đạo. Thực hiện các nghị quyết, kế hoạch khác của Trung ương, của Tỉnh ủy về tinh gọn tổ chức, bộ máy, từ năm 2015 đến nay tỉnh Lào Cai đã giảm được 211 đầu mối, trong đó có 64 đầu mối trực thuộc các cơ quan hành chính, 148 đầu mối thuộc các đơn vị sự nghiệp và giảm 159 số lượng lãnh đạo.

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác củng cố, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với từng loại hình, từ đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, công tác phát triển đảng viên được quan tâm theo hướng nâng cao số lượng, đảm bảo về chất lượng. Đến nay toàn tỉnh có 48.840 đảng viên (tăng 8.963 đảng viên so với năm 2015); 100% số thôn, bản đã có chi bộ độc lập; 73,5% số chi bộ có chi ủy.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa IX.

Đại hội cũng dành thời gian đánh giá công tác lãnh đạo trong thời gian qua của chi bộ đối với các mặt công tác như giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Chi ủy khóa IX gồm 5 đồng chí, đồng chí Lý Thị Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

* Phấn đấu xây dựng Tà Chải đạt xã nông thôn mới nâng cao

Ngày 22/5, Đảng bộ xã Tà Chải (Bắc Hà) tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh đại hội.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc xã Tà Chải đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, trong tổng số 23/23 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã  lần thứ XXIV, có 22 chỉ tiêu đạt và vượt; thu nhập bình quân đạt 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%; số hộ khá, giàu đạt 416% so với mục tiêu nghị quyết đại hội; tổng sản lượng hoa quả tươi đạt 1.650 tấn, đạt 115% so với mục tiêu nghị quyết đại hội; duy trì, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp văn bằng chứng chỉ tăng từ 30% (năm 2015) lên 56% (năm 2020); tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn 11%, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo…

Các đại biểu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Tà Chải đặt mục tiêu khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển du lịch – dịch vụ; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân;…

Tại đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với 15 chỉ tiêu. Cụ thể như: Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 95 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt 810 tấn; sản lượng quả tươi đến 2025 đạt 1.500 tấn; thu nhập bình quân đạt 75 triệu/người/năm; kết nạp từ 40 đảng viên trở lên…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí; bầu 8 đại biểu (7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện huyện Bắc Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Xã Cán Cấu phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa

Ngày 22/5, Đảng bộ xã Cán Cấu tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Cán Cấu đã tập trung triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Quang cảnh đại hội.

Đến nay, xã Cán Cấu đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X đề ra, nhiều mục tiêu vượt nghị quyết ở mức cao. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 40 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ là 115 đồng chí.

Nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là việc huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, góp phần đẩy nhanh tiến độ “về đích” nông thông mới trước 1 năm (năm 2018) so với kế hoạch; sản lượng lương thực đạt 2.782 tấn, (đạt 146% so với mục tiêu); hình thành và phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa với tổng đàn gia súc 2.086 con.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp thực tốt mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Cán Cấu đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm với 19 chỉ tiêu và 5 giải pháp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 8 đồng chí; bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Si Ma Cai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Thanh Bình phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao

Ngày 20-21/5, Đảng bộ xã Thanh Bình (Mường Khương) tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 119 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Thanh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có nhiều đổi mới. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 75 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 119.

Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong 19 mục tiêu, chỉ tiêu đại hội có 16 chỉ tiêu đạt và vượt 100% trở lên, 3 chỉ tiêu đạt trên 80%. Sản lượng lương thực đạt trên 2.600 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt trên 730kg/năm; thu nhập đạt trên 31,5 triệu đồng/người/năm; nhiều cây trồng mới được thử nghiệm và đưa vào nhân rộng như quýt, bí nếp, chuối…; chăn nuôi đã có bước phát triển mạnh, hiện tổng đàn gia súc đạt trên 1.546 con; tỷ lệ giảm nghèo từ 65,16% năm 2015 xuống còn 9,6% năm 2019.

Giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; hoạt động của chính quyền được nâng lên, chất lượng quản lý, điều hành trong phát triển kinh tế - xã hội khá toàn diện.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.
Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thanh Bình đặt ra 21 mục tiêu; trong đó: Thu nhập của người dân đến năm 2025 đạt 50 triệu đồng/năm; xã đạt nông thôn mới nâng cao, 60% số thôn đạt thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 1,5%; mỗi năm kết nạp 15 đảng viên...

Đại hội đã bầu 8 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV.

*Đại hội lần thứ VI, Đảng bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

LCĐT - Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh diễn ra trong 2 ngày (20 – 21/5).

Đại hội có sự tham dự của 84 đảng viên thuộc 4 chi bộ trực thuộc.

Quang cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo; có sự đổi mới về lề lối, tác phong làm việc, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chỉ tiêu do Đại hội V, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 12% trở lên...

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI ra mắt.

Mục tiêu căn bản trong nhiệm kỳ 2020-2025 là duy trì tốc độ phát triển sản xuất tại các khu công nghiệp; đảm bảo giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân trong giai đoạn đạt trên 12%; đẩy mạnh xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu, khu vực thí điểm xuất, nhập khẩu; phấn đấu giá trị xuất, nhập khẩu, thu ngân sách qua cửa khẩu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn trên 15%…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI gồm 9 đồng chí; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai lần thứ XXIV.

* Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo: Hằng năm có 95% đảng viên trở lên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"

Ngày 22/5, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đảng; trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng và kết nạp được 6 đảng viên mới. 100% trường học có tổ chức đảng; tỷ lệ đảng viên đạt 45,8%, tăng 9,5% so với đầu nhiệm kỳ. Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được chú trọng đầu tư và từng bước được tăng cường theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hóa và chuẩn hóa. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo được tăng cường về số lượng, chất lượng; 100% cán bộ, quản lý, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; thêm 86 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh lên 380 trường, vượt  8,5% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có 162 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 2 giải Nhất, 27 giải Nhì, 57 giải Ba và 76 giải Khuyến khích. Đặc biệt, Lào Cai giành giải Ba tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Mỹ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành.
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; kết nạp 3 đảng viên trở lên. Hằng năm có 95% đảng viên trở lên được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 15% đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 5/5 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 chi bộ đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm  7 đồng chí; đồng chí Nguyễn Anh Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được tín nhiệm tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đại hội cũng  bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh gồm  4 đồng chí.

* Bám sát chiến lược chuyển đổi số để phát triển các dịch vụ công nghệ thông tin

Sáng 22/5, Đảng bộ VNPT Lào Cai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX.

Dự đại hội có 75 đại biểu, đại diện cho 150 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ VNPT tỉnh Lào Cai đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho tỉnh về việc sử dụng dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm luôn đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 4,58%/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng trưởng 5%/năm. VNPT tỉnh Lào Cai đã triển khai hạ tầng mạng lưới cáp quang đảm bảo cung cấp và sẵn sàng cung cấp dịch vụ internet cáp quang tốc độ cao đến 100% trung tâm huyện, 96% xã, phường, thị trấn và 57,14% thôn, bản. Đến nay, đã xây dựng và lắp đặt 322 trạm BTS di động Vinaphone 2G, 430 trạm BTS 3G, sóng 2G và 3G đã phủ hầu khắp các xã, phường, thị trấn; xây dựng 297 trạm BTS 4G tại thành phố Lào Cai và các trung tâm huyện, thị, các khu tập trung đông dân cư, tỷ lệ vùng phủ sóng 4G theo dân số trên địa bàn tỉnh đạt 85%...

Ban Chấp hành Đảng bộ VNPT tỉnh Lào Cai khóa IX ra mắt đại hội.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ đảng và đảng viên được Ban Chấp hành Đảng bộ quan tâm, chỉ đạo thường xuyên; đã cử 110 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng và kết nạp mới 31 đảng viên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các chỉ tiêu chính: Doanh thu phát sinh đạt từ 100% kế hoạch được giao trở lên; tăng trưởng doanh thu bình quân từ 3%/năm trở lên; năng suất lao động tăng trưởng bình quân hằng năm từ 5% trở lên; phấn đấu thu nhập năm sau cao hơn năm trước 2% trở lên; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước đạt từ 100% kế hoạch giao; phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết nạp từ 25 đảng viên mới trở lên; trên 80% chi bộ trực thuộc đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ VNPT tỉnh Lào Cai đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu 7 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

* Thị trấn Phố Lu: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa

Trong 2 ngày 21 - 22/5, Đảng bộ thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng) đã tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự đại hội có 225 đảng viên đại diện cho 632 đảng viên đang sinh hoạt ở 29 chi bộ.

Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ thị trấn Phố Lu xác định sản xuất tiểu thủ công nghiệp - kinh doanh dịch vụ là mũi nhọn phát triển kinh tế. Đến nay trên địa bàn có 990 hộ kinh doanh, 24 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã, tổng giá trị kinh tế khu vực này đạt 732 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu hình thành mô hình ứng dụng công nghệ cao. Tổng sản lượng lương thực đạt 2.777 tấn, giá trị sản xuất trên diện tích hoa, cây cảnh đạt 450 triệu đồng/ha/năm; sản xuất rau, màu các loại đạt giá trị 150 triệu đồng/ha/năm. Trong chăn nuôi, duy trì đàn lợn nái 550 con, 25.000 con lợt thịt và 334 nghìn con gia cầm.

Thị trấn Phố Lu đã huy động nhân dân đóng góp được gần 3,7 tỷ đồng, 37.000 m2 đất và hàng nghìn ngày công để làm 13,1 km đường bê tông, mở mới 8,3 km đường giao thông nông thôn; cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư; đời sống văn hóa của người dân thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giáo dục - đào tạo được nâng lên, công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; quan tâm công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp...

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phố Lu khóa mới.
Lãnh đạo huyện Bảo Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phố Lu nhiệm kỳ mới.

Đại hội Đảng thị trấn Phố Lu lần thứ XX đã thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, trong đó xác định các mục tiêu phát triển như: Tổng giá trị các ngành kinh tế (GRDP) đạt 1.260 tỷ đồng, đến năm 2025 thu nhập bình quân của người dân đạt 115 triệu đồng/năm, giá trị sản xuất trung bình đạt 130 triệu đồng/ha, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới mức 3,5%.  100% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, 100% số hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom. Hằng năm hơn 90% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phố Lu khóa XX gồm 12 đồng chí (khuyết 3 đồng chí) và 13 đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

* Phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2020

Trong hai ngày (21-22/5), Đảng bộ xã Mường Bo (thị xã Sa Pa) đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh đại hội.

Xã Mường Bo được thành lập ngày 1/1/2020 trên cơ sở sáp nhập xã Thanh Phú và xã Suối Thầu. Đảng bộ xã có 15 chi bộ trực thuộc, gồm 6 chi bộ trường học và 9 chi bộ thôn, với 330 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Thanh Phú và Suối Thầu (trước khi sáp nhập) đã cơ bản hoàn thành nghị quyết đại hội xác định trên các lĩnh vực. Cùng với cây lúa, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân đưa vào trồng một số cây khác để đa dạng hóa nguồn thu như cây chè, cây thảo quả, cây ăn quả các loại… triển khai có hiệu quả dự án nuôi bò hàng hóa, nuôi dê, lợn đen bản địa, gia cầm…

Thời điểm chưa sáp nhập, xã Thanh Phú đã được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Suối Thầu đạt 11/19 tiêu chí. Qua rà soát, xã Mường Bo hiện nay đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới; trên 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 còn 16,8%, dự kiến hết năm 2020 giảm xuống còn 11%.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được quan tâm gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; lĩnh vực y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Đây là đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập, thành lập xã Mường Bo, vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng, định hình hướng phát triển của địa phương trong những năm tới. Trước mắt phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Giai đoạn 2020 – 2025 tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, sản xuất theo hướng thâm canh tăng vụ, nâng cao sản lượng trên đơn vị diện tích đất canh tác; áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, sản lượng; huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành để xóa đói, giảm nghèo bền vững. Đến năm 2025, phấn đấu thu nhập bình quân người dân đạt 72 triệu đồng/năm; giá trị kinh tế trên 1 ha đất canh tác đạt 125 triệu đồng; tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 20.000 lượt, doanh thu trên 8 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 4%...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

* Xây dựng phường Pom Hán phát triển toàn diện

Ngày 22/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pom Hán (thành phố Lào Cai) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Pom Hán, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân đạt 85 triệu đồng/người/năm (vượt mục tiêu nghị quyết); tổng doanh thu thương mại, dịch vụ tăng 2,5 lần, cơ cấu kinh tế chuyển mạnh sang thương mại dịch vụ; hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; công tác quản lý đô thị chuyển biến mạnh, cơ bản hoàn thành cải tạo; công tác chỉnh trang đô thị, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện chủ yếu từ nguồn xã hội hóa; chất lượng giáo dục, y tế được chú trọng, nâng cao; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai sâu rộng và hiệu quả, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được quan tâm. Đảng bộ đã lựa chọn, ban hành các kế hoạch, nghị quyết, chương trình sát với chủ trương lãnh đạo của thành phố và vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể… Qua đó, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt được kết quả tốt, góp phần quyết định đến việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển mọi mặt của địa phương.

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ phường Pom Hán xác định tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu xây dựng phường Pom Hán phát triển toàn diện vững mạnh về mọi mặt. Trong đó, phấn đấu đạt một số mục tiêu chủ yếu: Thu nhập bình quân đạt 150 triệu đồng/người/năm; xây dựng 10 tuyến phố văn minh, kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 0,2%; hằng năm có 85% số chi bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Pom Hán, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu dự đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí; bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy phường; bầu đoàn đại biểu gồm 18 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII và nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội.

* Tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

Trong 2 ngày (21 – 22/5) Đảng bộ Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy Phòng Chính trị đã tích cực tham mưu với Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật trong lực lượng vũ trang tỉnh. Hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 85% đạt khá, giỏi; hàng năm tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, kết quả 100% đạt yêu cầu, có trên 85% đạt khá, giỏi; hoàn thành 100% các lớp đào tạo sỹ quan dự bị; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch;...

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Phòng Chính trị quán triệt xác định khâu đột phá đó là “Tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn mọi hoạt động”. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và công tác quốc phòng, quân sự. Xây dựng Đảng bộ Phòng Chính trị vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…  

Đại hội đã tín nhiệm bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Chính trị nhiệm kỳ 2020- 2025, bầu đoàn đại biểu gồm 17 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm PV - CTV
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.