Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh giao nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới

13/09/2018 18:25

LCĐT - Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, chiều 13/9, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 7/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh; Thái Minh Đường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo đánh giá của Tỉnh ủy, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Các cấp, ngành đã có sự kết hợp chặt chẽ hơn giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch; các cán bộ, đảng viên, công chức đều được bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng và an ninh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân được các địa phương quan tâm đẩy mạnh. Các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan thực hiện chức năng tuyên truyền đều tăng chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội dung quốc phòng, an ninh, đồng thời nêu rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương đã tham luận về công tác tham mưu tổ chức thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh; triển khai nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống các trường phổ thông, trường dạy nghề; công tác tuyên truyền, việc đảm bảo ngân sách cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; kinh nghiệm giáo dục quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tại cơ sở…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu giao nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cần tập trung vào nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh. Tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để công tác lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh, đặt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là một trong những nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng của tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh giao nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá hàng năm về công tác này, đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, trong đó trọng tâm là cán bộ mới đề bạt, bổ nhiệm và nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy vai trò của các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở gắn với phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình phòng, chống tội phạm.

Nêu cao vai trò của các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, MTTQ và các đoàn thể chính trị, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, ngành, địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, lĩnh vực và củng cố hệ thống chính trị tại địa phương, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Có các giải pháp hữu hiệu trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các đối tượng phản động; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, củng cố và phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và an ninh biên giới.

Cao Cường
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.