Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV

10/07/2019 17:36

LCĐT - Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, chiều 10/7, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV đã tiến hành bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 
Đại biểu tham dự kỳ họp.

Buổi sáng ngày làm việc thứ hai (10/7), kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường.

Bà Phùng Thị Hồng Khuyên, Tổ đại biểu HĐND huyện Bảo Yên chất vấn tại kỳ họp.

Buổi chiều, lãnh đạo Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải - Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh giải trình, trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu quan tâm, nêu tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình tại kỳ họp.

Nội dung phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn xoay quanh việc giao đất lâm nghiệp cho Công ty TNHH Toàn Thắng; thời gian triển khai thực hiện dự án nâng cấp Tỉnh lộ 156, đoạn Kim Thành - Ngòi Phát và phương án cụ thể bố trí tái định cư để người dân ổn định đời sống; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số dự án; giải quyết tình trạng đất chồng chéo giữa đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên và đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bảo Yên với đất của các hộ dân; một số nhà máy thủy điện không thực hiện đúng cam kết về đảm bảo đời sống cho nhân dân trước những ảnh hưởng do thủy điện gây ra...

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ hơn một số vấn đề các đại biểu, cử tri quan tâm như: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh; một số kiến nghị của đại biểu, cử tri; nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2019 và một số công việc trong thời gian tới (Báo Lào Cai lược ghi bài phát biểu quan trọng này).

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết.

Biểu quyết thông qua 21 nghị quyết.
Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 19/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và các chương trình, kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành sớm, đạt mức cao các chỉ tiêu; đề xuất với Trung ương có các chủ trương, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư phù hợp với thực tế, đồng thời thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được ban hành; huy động tối đa các nguồn lực, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn...

Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ngành, các cấp sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết tại kỳ họp; các vị đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri toàn tỉnh; tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND ban hành.

21 nghị quyết Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV

1. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

2. Nghị quyết phê chuẩn một số nội dung UBND tỉnh trình và kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh;

3. Nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Lào Cai, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Lào Cai và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

4. Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

5. Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2019 - 2020;

6. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

7. Nghị quyết về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

8. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 03/2000/NQ-HĐND ngày 24/7/2000 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Quy chế quản lý và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo Luật phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai;

10. Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2020;

11. Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

12. Nghị quyết về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế - xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2025;

13. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

14. Nghị quyết về bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

15. Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

16. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phương tiện nghe, xem thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

17. Nghị quyết bổ sung Khoản 6, Khoản 7 vào Điều 1 Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai về các chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020;

18. Nghị quyết về tăng cường quản lý các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

19. Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2020;

20. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác quản lý, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2019;

21. Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV.

Cao Cường - Thành Phú
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.