Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016

10/12/2015 16:44

LCĐT – Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV đã bầu bổ sung các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay (10/12), kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã tiến hành quy trình miễn nhiệm các chức danh của HĐND, UBND tỉnh theo Thông báo kết luận số 210 ngày 7/9/2015 của Bộ Chính trị "Về thời điểm thôi giữ chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND và các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước có cơ cấu cấp ủy viên, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với các đồng chí không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

Bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh.

Theo đó, kỳ họp đã nghị quyết miễn nhiệm chức vụ đối với các ông: Phạm Văn Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Đình Bảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Hầu A Lềnh, do được điều động, luân chuyển làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nông Văn Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, do được luân chuyển, điều động làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh HĐND, UBND tỉnh.

Kỳ họp đã bầu bổ sung các chức danh của HĐND, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Kết quả: Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ngô Đức Ảnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG NGUYỄN VĂN VỊNH, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Ông Nguyễn Văn Vịnh

- Sinh ngày 21/9/1960

- Dân tộc: Tày

- Quê quán: Xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25/11/1992; chính thức ngày 25/11/1993.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành kinh tế nông nghiệp)

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 4/1984 đến tháng 9/1991: Cán bộ Phòng Phân vùng quy hoạch, Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Hoàng Liên Sơn.

- Tháng 10/1991 đến tháng 3/1993: Cán bộ Phòng Kinh tế ngành, Ủy ban Kế hoạch tỉnh Lào Cai.

- Tháng 4/1993 đến tháng 12/1994: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Tháng 1/1995 đến tháng 8/1998: Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Tháng 9/1998 đến tháng 12/2002: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Tháng 1/2003 đến tháng 7/2005: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lào Cai.

- Tháng 8/2005 đến tháng 9/2005: Cán bộ luân chuyển về Huyện ủy Bắc Hà, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2005 - 2010.

- Tháng 10/2005 đến tháng 9/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Tháng 10/2008 đến tháng 5/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

- Tháng 6/2010 đến tháng 7/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2011 và nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Từ tháng 8/2013 đến tháng 11/2013: Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Từ tháng 12/2013 đến nay: Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2010 – 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2011 – 2016), ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.

TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG ĐẶNG XUÂN PHONG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Ông Đặng Xuân Phong

- Sinh ngày 8/7/1972

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 10/1994 đến tháng 10/2001: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 11/2001 đến tháng 7/2002: Chuyên viên Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 8/2002 đến tháng 12/2003: Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 1/2004 đến tháng 7/2006: Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 8/2006 đến tháng 5/2008: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 6/2008 đến tháng 5/2010: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.

- Từ tháng 6/2010 đến tháng 10/2010: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXII.

- Từ tháng 6/2015 đến tháng 8/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXIII.

- Từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

- Từ tháng 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

- Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2011 – 2016), ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG VŨ XUÂN CƯỜNG, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Ông Vũ Xuân Cường

- Sinh ngày 22/8/1966;

- Dân tộc: Kinh;

- Quê quán: Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương;

- Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25/4/1995; chính thức ngày 25/4/1996:

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10;

+ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành kế toán;

+ Lý luận chính trị: Cử nhân;

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Tháng 5/1988 - 10/1991: Cán bộ kế toán Công ty công nghệ phẩm Hoàng Liên Sơn.

- Tháng 11/1991 - 7/1992: Cán bộ kế toán Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai.

- Tháng 8/1992 - 9/2001: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Tháng 10/2001 - 1/2008: Phó trưởng Ban, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

- Tháng 2/2008 - 3/2010: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà.

- Tháng 4/2010 - 9/2010: Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lào Cai.

- Tháng 10/2010 – 1/2012: Tỉnh ủy viên khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lào Cai.

- Tháng 2/2012 - 6/2014: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

- Tháng 7/2014 - 7/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tháng 8/2015 - 9/2015: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Từ tháng 9/2015 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2011 – 2016), ông Vũ Xuân Cường được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

TIỂU SỬ TÓM TẮT ÔNG NGUYỄN HỮU THỂ, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Ông Nguyễn Hữu Thể

- Sinh ngày 06/02/1959;

- Dân tộc: Mường;

- Quê quán: Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình;

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10;

+ Chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp;

+ Lý luận chính trị: Cử nhân;

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Tháng 8/1978 - 01/1980: Công nhân nông trường chè Thanh Bình, Mường Khương.

- Tháng 02/1980 - 3/1982: Học viên Trường Đoàn thanh niên Bắc Thái.

- Tháng 4/1982 - 3/1983: Cán bộ Huyện Đoàn Mường Khương.

- Tháng 4/1983 - 11/1986: Cán bộ, Bí thư Đoàn nông trường chè Thanh Bình, Mường Khương.

- Tháng 12/1986 - 11/1988: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện đoàn Mường Khương.

- Tháng 12/1988 - 4/1992: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mường Khương.

- Tháng 5/1992 - 7/1995: Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

- Tháng 8/1995 - 3/2001: Phó Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai.

- Tháng 4/2001 - 7/2005: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó trưởng ban kiêm nhiệm Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Tháng 8/2005 - 9/2005: Chuyên viên chính Huyện ủy Bát Xát, Lào Cai.

- Tháng 10/2005 - 4/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bát Xát.

- Tháng 5/2009 - 5/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát.

- Tháng 6/2010 - 9/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai.

- Tháng 9/2010 - 12/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai.

- Tháng 01/2015 - 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- Từ ngày 23/9/2015 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2011 – 2016), ông Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Nhóm PV thời sự
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.