Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Báo chí có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

25/05/2012 07:55

Ngoài việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), một nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cơ quan báo chí là phải phản ánh việc thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương.

 

 Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí.

Đó là khẳng định của ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) với phóng viên báo chí về vai trò, trách nhiệm của báo chí trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

Phóng viên (PV): Xin ông cho biết vai trò, trách nhiệm của báo chí trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ?

Ông Hoàng Hữu Lượng: Nghị quyết này có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, cần được triển khai không những trong Đảng mà còn phải phổ biến tới tất cả người dân. Trước hết, với báo chí, để tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết này phải tổ chức học tập trong chính các cơ quan báo chí. Nhà báo cần phải hiểu rõ, thấm nhuần nội dung, tinh thần Nghị quyết, trên cơ sở đó mới có thông tin đầy đủ, chính xác để phản ánh về Nghị quyết.

Về vấn đề này, vừa qua, nhân Hội nghị báo chí toàn quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương đã dành một ngày để phổ biến Nghị quyết đến các lãnh đạo các cơ quan báo chí. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trực tiếp truyền đạt Nghị quyết đến các lãnh đạo cơ quan báo chí trong toàn quốc. Tuy nhiên, Nghị quyết cần phải được quán triệt đến tất cả các đảng viên là phóng viên, biên tập viên trong tòa soạn, đặc biệt là những phóng viên trực tiếp theo dõi công tác xây dựng Đảng. Như chúng ta đã biết, báo chí có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, đây là một trong những nhiệm vụ mà báo chí cần thực hiện đối với việc tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng nói chung, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 nói riêng, để Nghị quyết hết sức quan trọng này được tuyên truyền rộng rãi trong Đảng và toàn dân.

PV: Ông nhận xét như thế nào về kết quả tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong thời gian vừa qua?

Ông Hoàng Hữu Lượng: Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4, các cơ quan báo chí, trước hết là hệ thống báo Đảng, các đài phát thanh, truyền hình, nhiều tờ báo đã đăng toàn văn Nghị quyết này; một số báo, đài, tạp chí đã giới thiệu chọn lọc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đến cán bộ, đảng viên và toàn dân. Tiếp theo, các cơ quan báo chí đã phản ánh việc triển khai học tập Nghị quyết ở các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức đảng các cấp; đăng tải, phản ánh các ý kiến của dư luận về Nghị quyết. Đây là hai việc báo chí đã làm mà tôi cho là rất quan trọng.

Thông qua hệ thống báo chí, toàn dân đã bày tỏ sự đồng tình với các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời cũng đang theo dõi các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này thế nào và đóng góp nhiều ý kiến để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. 

PV: Để Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) sớm đi vào cuộc sống, theo ông, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần chú trọng thực hiện những công việc gì?

Ông Hoàng Hữu Lượng: Ngoài việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung Nghị quyết Trung ương 4, tới đây, một nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cơ quan báo chí là phải phản ánh việc thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương, sau khi đã được học tập, quán triệt Nghị quyết.

Việc báo chí phản ánh công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại các cấp, các ngành, địa phương sẽ có tác động mạnh đến dư luận xã hội, nhất là khi động chạm đến những tiêu cực liên quan đến cán bộ, đảng viên. Theo tôi, có hai nội dung quan trọng báo chí cần quan tâm. Thứ nhất là phản ánh những nơi thực hiện tốt, từ việc kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đến việc nêu các gương tốt, việc tốt mang tính điển hình trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 làm bài học trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, trong việc thực hiện sẽ phải đối chiếu với Nghị quyết, nhất là dựa vào việc kiểm điểm sẽ bộc lộ những vấn đề cần phải xử lý trong vi phạm Điều lệ, kỷ luật Đảng, lối sống cán bộ, đảng viên, đặc biệt là 19 điều đảng viên không được làm. Tuy nhiên, báo chí cần phải dựa vào những thông tin chuẩn mực, chính xác được các cơ quan chức năng cung cấp và các cơ quan báo chí cũng phải có nghĩa vụ kiểm chứng các thông tin trên.

Bên cạnh đó, các tổ chức đảng cũng cần phải thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài việc thông tin những mặt tốt cũng cần phải cung cấp những điểm còn hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 để báo chí kịp thời phản ánh trung thực, khách quan, qua đó thấy được sự nghiêm túc trong thực hiện Nghị quyết. Chúng ta cần phải vừa khẳng định được thành tựu nhưng cũng cần dũng cảm chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm thì tổ chức đảng sẽ mạnh lên, tạo niềm tin cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

                          Các nhà báo hoạt động nghiệp vụ.

PV: Không chỉ có trách nhiệm tuyên truyền, các cơ quan báo chí còn phải tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong chính cơ quan mình. Theo ông, việc này có ảnh hưởng như thế nào đối với hoạt động của cơ quan báo chí?

Ông Hoàng Hữu Lượng: Như tôi đã nói ở trước, báo chí không thể chỉ “đứng ngoài” giới thiệu, phản ánh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, mà bản thân các cơ quan báo chí cũng là những tổ chức cần phải thực hiện, triển khai Nghị quyết này một cách nghiêm túc.

Các tổ chức đảng trong cơ quan báo chí và các đảng viên trong cơ quan báo chí cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, đối chiếu với Nghị quyết Trung ương 4 để tự kiểm điểm. Theo đó, cần phải nhận thức rõ việc xây dựng Đảng không chỉ là việc nội bộ của Đảng, mà liên quan đến tất cả các cá nhân là đảng viên trong các cơ quan báo chí.

Hiện nay, các cơ quan báo chí cũng không phải là không có vấn đề; cũng như các đơn vị, tổ chức khác cũng có mặt tốt và hạn chế, thậm chí là khuyết điểm, kể cả trong công tác cán bộ, kinh tế, nội bộ đảng ủy, chi bộ... Do đó, chính chúng ta cần phải làm trong sạch chúng ta trước; nghiêm với mình thì mới nghiêm với người được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc muốn phê phán thì các cơ quan báo chí cũng phải tự kiểm điểm, phê bình trước, làm gương cho quần chúng nhân dân. Tổ chức đảng mạnh, đảng viên thực hiện nghiêm túc thì chắc chắn các cơ quan báo chí sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ.

PV: Là lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, theo ông, làm thế nào để khắc phục được những hạn chế, sai phạm của báo chí như đã xảy ra trong thời gian vừa qua ?

Ông Hoàng Hữu Lượng: Theo tôi, hoạt động báo chí cũng như các ngành khác, cũng có những ưu và khuyết điểm. Đa số các cơ quan báo chí, nhà báo đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Song, cũng có một số ít phóng viên, nhà báo đã lợi dụng nghề nghiệp, đặc biệt là các phóng viên, nhà báo theo dõi mảng kinh tế hay pháp luật đã thực hiện các hành động như: Che giấu khuyết điểm cho nơi mình tác nghiệp, viết theo ý chủ quan nhằm tăng nặng các mức độ sai phạm, gây áp lực để xin quảng cáo hay cố ý làm sai lệch thông tin…Trên thực tế, đã có một số trường hợp bị xử lý.

Tôi nghĩ rằng, ở bất kỳ nghề nào nếu không rèn luyện thường xuyên thì cũng có thể mắc khuyết điểm. Vì vậy, trước hết, các phóng viên, nhà báo phải là người gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật. Bản thân mình cũng vi phạm thì thông tin cung cấp không thể trung thực, trong sáng được.

Đồng thời, người làm báo cần thường xuyên học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kiến thức chuyên sâu, bởi trên thực tế có những sai phạm bắt nguồn từ hạn chế trong chuyên môn. Ví dụ như thông tin gạo giả, trứng giả, bưởi gây ung thư… gây hoang mang dư luận, làm nông dân bị thiệt hại, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng xã hội.

Quan trọng hơn là phải luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp, trong đó, đề cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan báo chí và những người làm báo. Mặt khác, các cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cũng phải thực hiện tốt chức năng quản lý của mình, giám sát, phát hiện kịp thời những sai phạm để đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, xử lý.

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.