Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Những bí thư chi bộ “hai vai”

Bài cuối: Cần có hướng đi đúng

08/10/2019 14:12

Bài 1: “Tròn việc Đảng, trọn việc dân”

Bài 2: Còn nhiều vướng mắc

LCĐT - Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo thực hiện tăng cường kiêm nhiệm các chức danh cán bộ cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố theo hướng mỗi thôn, bản, tổ dân phố có không quá 3 người được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

Không chỉ phát huy vai trò là những người tuyên truyền, bí thư chi bộ “hai vai” còn tiên phong trong các công việc của địa phương.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng với việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, từ 2.203 (năm 2015) đến tháng 6/2019 giảm còn 1.837 thôn, bản, dân phố. Từ năm 2017, tập trung thực hiện sắp xếp 3 chức danh kiêm nhiệm ở thôn, bản, tổ dân phố trong toàn tỉnh, trong đó định hướng cơ bản bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố. Tính đến tháng 6/2019, toàn tỉnh có 422/1.837 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (chiếm 23%); 556 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận (chiếm 29,6%); 565 bí thư chi bộ kiêm các chức danh khác (chiếm 30,7%).

Đồng chí Ngô Hữu Quý, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng: Từ quá trình triển khai, nhân rộng mô hình tại các địa phương cũng cho thấy cần phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Các huyện, thành phố cần khảo sát, rà soát đội ngũ cán bộ thôn, bản, tổ dân phố hiện có để điều chỉnh việc bố trí, sắp xếp cho hợp lý theo hướng: Lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm trưởng thôn, bản, tổ dân phố, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố đối với những cán bộ có đủ năng lực, uy tín hoặc bí thư chi bộ có thể kiêm trưởng ban công tác mặt trận; trưởng thôn, tổ trưởng dân phố kiêm 1 đến 2 chức danh phù hợp, những chức danh còn lại do 1 người kiêm nhiệm. Đồng thời cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố phù hợp với việc bố trí cán bộ và thực hiện khoán chi phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố.

Để phát huy hiệu quả các chức danh kiêm nhiệm phải bắt đầu từ công tác lựa chọn cán bộ tại cơ sở.

Đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản là cán bộ gần dân, sát dân nhất, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân rõ nhất. Đây cũng là đội ngũ góp tiếng nói phản biện từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; là cầu nối giữa người dân với cấp ủy đảng, chính quyền. Qua đó, giúp tỉnh tiếp tục có các giải pháp điều chỉnh trong công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực. Do vậy, tỉnh sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm với đội ngũ cán bộ này. Trong đó có việc thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản. Về chế độ, chính sách, tỉnh vận dụng tối đa các quy định của Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ cán bộ cấp cơ sở yên tâm, nâng cao hiệu quả công tác.

Đồng chí Lê Đình Nghiệp, Trưởng phòng Nội vụ huyện Si Ma Cai cho biết: Nhận thấy đây là chủ trương đúng, phù hợp với thực tiễn, nên Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đưa ra các giải pháp cụ thể, lộ trình hợp lý. Trong tất cả cuộc họp, cuộc làm việc tại cơ sở, lãnh đạo huyện đều dành thời gian để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc của các thôn, xã trong quá trình thực hiện.

Theo đồng chí Lê Đình Nghiệp, để phát huy và nhân rộng hiệu quả của các chức danh kiêm nhiệm vẫn phải bắt đầu từ công tác lựa chọn cán bộ. Người làm tốt kiêm nhiệm là người phải có năng lực, đồng thời đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có phương pháp làm việc khoa học và tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Như tại một số thôn của huyện Si Ma Cai, để tìm được một cán bộ phù hợp kiêm nhiệm, nhiều vị trí xã phải cử cán bộ tăng cường về thôn 1 - 2 năm “cầm tay chỉ việc”.

Anh Lù Văn Sương, thôn Lũng Choáng, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai đã giữ chức vụ Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn được hơn 1 năm nay. Anh Sương chia sẻ: Lũng Choáng là thôn người Nùng ở xã Nàn Sán (Si Ma Cai). Trước đây cả thôn không lựa chọn được cán bộ kiêm nhiệm vì số lượng đảng viên quá ít (5 đảng viên), tuổi đời còn trẻ, nên chưa được dân tín nhiệm. Xã đã tăng cường 2 đảng viên từ thôn Hóa Chư Phùng đến sinh hoạt. Sau 1 năm được cán bộ tăng cường về hướng dẫn, nên tôi cũng quen dần với công việc. Ngoài hướng dẫn tận tình cách triển khai công việc sao cho hiệu quả, cán bộ tăng cường còn trực tiếp tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận với chủ trương nhất thể hóa chức danh tại thôn.

Dự kiến lộ trình sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hoàn thành trong năm 2019, đối với nơi khó khăn về cán bộ và nơi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành trong quý I/2020. Tuy nhiên, tinh giản cán bộ không nên quá máy móc, nặng nề về số lượng cắt giảm, quan trọng là đúng đối tượng, thực sự khách quan và phải phù hợp với đặc thù của địa phương. Qua đó, tạo cơ sở để xây dựng một đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ dân ngày càng tốt hơn.

Thanh Huệ - Hoàng Thương
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.