Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Ðẩy mạnh công tác tư tưởng chính trị

19/11/2018 08:12

LCĐT - Thực hiện Đề án số 17 - ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020” (Đề án số 17), sau hơn 2 năm, công tác này đã có những chuyển biến tích cực.

Ðảng bộ xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng có 273 đảng viên. Trước đây, việc phân xếp loại các chi bộ cơ sở còn nặng về hình thức, lý do là một số cán bộ chủ chốt chưa nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; vẫn còn cán bộ, đảng viên thiếu ý thức trong học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng... Trước tình hình đó, Đảng ủy xã Xuân Giao đã thống nhất giải pháp làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, trong đó tập trung thực hiện tốt Đề án số 17 của Tỉnh ủy; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã đã có chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực...

Đánh giá về công tác này, đồng chí Vũ Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng cho biết, ngay sau khi có Đề án 17 của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã triển khai nội dung tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện, sau đó chỉ đạo bám sát vào các giải pháp của Đề án. Sau 2 năm thực hiện, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng chính trị các cấp luôn nhiệt tình, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ, đảng viên xã Xuân Giao (Bảo Thắng) thống nhất các nội dung phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện Đề án số 17 trên phạm vi toàn tỉnh, Tỉnh ủy đã cử nhiều lượt cán bộ của ban tuyên giáo và ban dân vận các cấp về Trung ương tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chính trị của Đảng. Nhờ đó mà cán bộ tuyên giáo, dân vận các cấp nắm vững quy trình trong thực hiện nhiệm vụ và biên soạn tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Cùng với đó, các ban, tổ tuyên vận thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với cấp ủy viên về phụ trách địa bàn, kịp thời nắm tình hình, nhất là những vấn đề tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân để có biện pháp giải quyết. Điển hình như việc thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tinh giản bộ máy ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là vấn đề mới và nhạy cảm về công tác cán bộ. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền nên cán bộ và nhân dân thông suốt về tư tưởng, không dao động và nảy sinh các phản ứng tiêu cực. Do đó, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 127 đầu mối, thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 5 huyện, thành phố; bố trí bộ phận kế toán chung cả khối mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại các huyện, thành phố, kế toán huyện ủy - thành ủy kiêm kế toán trung tâm bồi dưỡng chính trị... Toàn tỉnh đã tinh giản được hơn 1.100 cán bộ, công chức, viên chức trong diện biên chế.

Song song với công tác tư tưởng, việc thực hiện 4 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa với 19 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV cũng đạt những kết quả tích cực.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Lào Cai xác định tiếp tục đổi mới công tác giáo dục tư tưởng chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án số 17 - ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy.   

La Văn Tuất
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.