Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Văn hóa
Sưu tầm gần 100 hiện vật dân tộc học người Bố Y

LCĐT - Trong 4 tháng đầu năm 2013, Bảo tàng tỉnh Lào Cai đã sưu tầm gần 100 hiện vật dân tộc học người Bố Y.

Bộ sưu tập gồm: Các loại nhạc cụ truyền thống, công cụ sản xuất, nghề truyền thống, đồ dùng sinh hoạt gia đình; trang phục, y phục dân tộc Bố Y... Những hiện vật đặc sắc của dân tộc Bố Y đã góp phần nâng tổng số hiện vật dân tộc học tại Bảo tàng tỉnh lên hơn 2.000 hiện vật.

Hiện, Bảo tàng tỉnh Lào Cai tiếp tục sưu tầm hiện vật dân tộc học chuyên đề về người Pa Dí. Phấn đấu, hằng năm, Bảo tàng tỉnh Lào Cai sẽ bổ sung vào kho bảo quản (bảo tàng) từ 150 - 200 hiện vật văn hóa các dân tộc theo từng chuyên đề riêng.

Thu Phương
Cập nhật : Thứ năm, 16/05/2013 lúc 09:12:30
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp