Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

70 năm lực lượng vũ trang Lào Cai

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LLVT TỈNH LÀO CAI (2/4/1948 - 2/4/2018)

LLVT Lào Cai “trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”

02/04/2018 08:15

LCĐT - Được thành lập và trưởng thành từ phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng quê hương, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lào Cai là một bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam; luôn phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, góp phần cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, giải phóng Lào Cai vào ngày 1/11/1950; cùng cả nước kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống Pháp thắng lợi.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT tỉnh Lào Cai ra sức củng cố, xây dựng lực lượng ngày càng hùng hậu, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa; đồng thời, chi viện tối đa sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt, góp phần to lớn vào đại thắng mùa xuân năm 1975. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT đã cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các đơn vị bạn chiến đấu dũng cảm, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày nay, LLVT nhân dân tỉnh Lào Cai thường xuyên phấn đấu, nâng cao sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, chủ động phòng, chống có hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn cách mạng hiện nay là "Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Triển khai phương án tác chiến

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phát huy truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, LLVT tỉnh Lào Cai đã không ngừng lớn mạnh, góp phần ghi thêm những trang sử vàng chói lọi của lịch sử Đảng bộ tỉnh. Với những thành tích xuất sắc đó, nhân dân các dân tộc và LLVT tỉnh Lào Cai vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" chống phá ta trên mọi lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, tư tưởng, quốc phòng, an ninh, văn hóa, lối sống…; đồng thời, ra sức tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, hòng kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tập hợp lực lượng quá khích, nhen nhóm tổ chức lực lượng chống đối để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Đối với tỉnh Lào Cai, mặc dù trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay, tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; quốc phòng, an ninh, được giữ vững; hệ thống chính trị được xây dựng củng cố ngày càng trong sạch, vững mạnh; quan hệ đối ngoại được mở rộng, nhưng vẫn còn không ít khó khăn vốn có và mới nảy sinh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, LLVT tỉnh Lào Cai cần phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm qua; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ văn hoá và kiến thức ngày càng cao, quý trọng và hết lòng phục vụ nhân dân, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; có phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị; có năng lực chỉ huy và tác chiến thắng lợi trong bất kỳ tình huống nào, kịp thời đập tan mọi âm mưu và hành động của các thế lực thù địch xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và an ninh quốc gia. Trong thời gian tới, LLVT tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 12 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020” và một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Tập trung xây dựng LLVT mạnh về chính trị là nhiệm vụ hàng đầu, là cơ sở để xây dựng các lĩnh vực khác, không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong LLVT trong sạch, vững mạnh; củng cố nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với LLVT, luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện đối với công tác quân sự, quốc phòng; giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, cán bộ làm hạt nhân đoàn kết lãnh đạo xây dựng các đơn vị;

Công tác huấn luyện dân quân, tự vệ được đẩy mạnh.

Chủ động khắc phục khó khăn, tận dụng điều kiện thuận lợi đầu tư cho giáo dục, huấn luyện, đáp ứng yêu cầu đánh thắng địch trong các loại hình chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao;

Tham gia tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng “Thế trận lòng dân”, thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố giai đoạn 2015 - 2020"; bảo đảm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh;

 Các đơn vị thuộc LLVT tỉnh phải chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tham gia giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Cán bộ, chiến sỹ LLVT Lào Cai cần nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia lao động sản xuất để cải thiện đời sống;

Lực lượng dân quân, tự vệ cần được củng cố, xây dựng theo hướng “dân bàn, dân cử, dân chăm lo”, biên chế thành lực lượng chiến đấu cơ động, tại chỗ, tổ đội chuyên môn binh chủng; tổ chức huấn luyện chặt chẽ với lực lượng này, kết hợp giữa huấn luyện với luyện tập phối hợp cùng lực lượng an ninh và các lực lượng khác trong giữ gìn an ninh, trật tự, chống buôn lậu, chống các tệ nạn xã hội trên từng địa bàn.

Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Lực lượng dự bị động viên; xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch động viên của tỉnh, tiến hành đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật; sắp xếp các đơn vị dự bị động viên theo mệnh lệnh được giao.

Chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ chức đảng phải duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết thống nhất; triển khai và thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tăng cường công tác đối ngoại, nhất là với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cùng nhau xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập LLVT tỉnh Lào Cai, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng với LLVT nỗ lực phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV; sớm hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc và là tỉnh khá của cả nước...

NGUYỄN VĂN VỊNH

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.