Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - văn kiện lịch sử vô giá

28/08/2019 21:55

LCĐT - 50 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những chỉ dẫn để dân tộc ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng.

Trước khi đi xa, Người đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta bản Di chúc quý báu, thiêng liêng, bất hủ. Di chúc đã đề cập nhiều phương diện, chứa đựng những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu, những chiến lược quan trọng của cách mạng Việt Nam cho cả hiện tại và tương lai; là văn kiện lịch sử vô giá kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một con người vĩ đại - Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Chủ tịch Hồ Chí Minh.     Ảnh tư liệu

Di chúc thể hiện sự tự nhận thức sâu sắc về bản thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người đón nhận quy luật của cuộc sống bằng một phong thái ung dung, tự tại, chuẩn bị việc ra đi của mình bằng những lời dặn lại đầy tâm huyết. Vào tuổi 75 - cái tuổi "nhân sinh thất thập cổ lai hy", Người chọn đúng vào một ngày tháng Năm đẹp trời, nhân dịp sinh nhật mình; chọn vào lúc 9 giờ sáng - giờ đẹp nhất của một ngày; chọn đúng vào lúc sức khỏe tốt nhất để viết "Tài liệu tuyệt đối bí mật" - bản Di chúc gửi lại cho hậu thế. Người viết: "Tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột".

Bản Di chúc thật ngắn gọn, với khoảng hơn một nghìn từ với biết bao hoài bão, khí phách. Tâm nguyện của Người thật giản dị nhưng hết sức vĩ đại: "Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa".

Di chúc của Người chứa chan tình yêu bao la của vị lãnh tụ đối với nhân dân trong nước và bè bạn quốc tế. Sinh thời, Người luôn dành tình yêu thương đến cho mọi người, không chỉ riêng nhân dân Việt Nam mà tất cả nhân loại cần lao trên thế giới. Đến khi sắp đi xa, Người ghi trong Di chúc: "Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế".

Có thể nói, chỉ có ở Hồ Chí Minh mới có được tình cảm rộng lớn và sâu sắc đến thế. Cho đến hôm nay, bất cứ ai, từ các cụ già đến các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam cũng như trên thế giới vẫn gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cái tên thân mật, gần gũi: Bác Hồ!

Di chúc là ý chí kiên cường, là niềm tin sắt đá của Người đối với sự nghiệp cách mạng

Khi Bác viết Di chúc, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Trong bối cảnh đó, Di chúc của Người đã thể hiện rõ niềm tin tưởng chắc chắn vào sự tất thắng của dân tộc ta. Người viết: "Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn". Niềm tin ấy được hình thành trên những cơ sở tổng kết, đánh giá, phân tích súc tích, khoa học, khách quan tình thế cách mạng nước ta dưới nhãn quan của một vĩ nhân - đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều đặc biệt hơn nữa là ngay trong những ngày chiến tranh ác liệt, Người đã tin vào ngày chiến thắng của dân tộc và dự kiến những công việc phải làm, những điều cần phải tránh để đưa sự nghiệp các mạng nước ta tiếp tục đi lên. "Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi, công việc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải ra sức làm là mau chóng hàn gắn vết thương nghiêm trọng do đế quốc Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh dã man. Đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn. Chúng ta phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo để tránh khỏi bị động, sai lầm… Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra cái mới mẻ, tốt tươi".

Di chúc thể hiện trách nhiệm lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong bản Di chúc, Bác đề cao điều mà suốt đời Bác quan tâm, đó là phải xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, để đủ sức lãnh đạo cách mạng. Người đã đúc kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc, quý báu nhất của cách mạng nước ta, cốt lõi nhất là bài học xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, đây là nền tảng tạo nên sức mạnh, là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta bởi vì, theo Người: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức các mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Muốn Đảng vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu, thì phải thường xuyên củng cố tổ chức, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Người căn dặn: "Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau".

Để kế tục sự nghiệp cách mạng, theo Người phải luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đấy là những thế hệ kế nghiệp, giữ vững truyền thống cha ông. Trong Di chúc, Bác viết: "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng"  vừa "chuyên" . Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

Người kêu gọi chăm lo đến các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân lao động, bởi vì: “Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh… Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Công việc của đất nước sau khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thắng lợi, toàn Đảng, toàn dân là phải tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, thiết lập chế độ mới tốt đẹp hơn. Người viết: "Xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn trước chiến tranh. Khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế. Phát triển công tác vệ sinh, y tế. Sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân".

Di chúc thể hiện trách nhiệm của một người chiến sỹ cộng sản với phong trào cách mạng quốc tế

Không chỉ đối với cách mạng trong nước, với phong trào cộng sản thế giới, Người cũng dành sự quan tâm và bày tỏ quan ngại đến những vấn đề trong mối quan hệ giữa các đảng cộng sản và phong trào công nhân quốc tế. Trước sự bất đồng dẫn đến bất hòa giữa các đảng anh em, Người lo lắng và mong sớm có sự đoàn kết thống nhất với nhau. Người viết: "Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em! Tôi mang rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình".

Đọc lại Di chúc của Người, mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi, xúc động trước một tấm gương lớn, một con người vĩ đại nhưng rất đỗi thân quen - đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu! Từ lúc sinh thời đến khi đi xa, ở Người luôn tỏa sáng những phẩm chất cao đẹp. Người để lại Di chúc với những lời dặn dò mộc mạc, thân thương, dễ nhớ, nhưng lại có giá trị lý luận và thực tiễn rất cao. Càng đọc, càng suy ngẫm, chúng ta càng thấy Di chúc của Bác có tầm nhìn xuyên suốt cả thời gian và không gian, là hành trang quý báu để thế hệ hôm nay vững bước tiến vào thời kỳ mới.

Lê Đình Lợi
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.