Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Xã hội
Ngành Giáo dục và Ðào tạo: Những nhiệm vụ mới đặt ra trong năm học 2013 - 2014

Năm học 2013 - 2014 là năm bản lề, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu Đề án số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2011-2015”; năm đầu tiên triển khai Chương trình hành động số 104 của Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận 51-KL/TW hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bước vào năm học 2013 - 2014, ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai xác định tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Khai giảng năm học mới ở Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (thành phố Lào Cai).  Ảnh Viết Vinh

Trong đó, việc quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kết luận, nghị quyết, chương trình của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh về giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Toàn ngành cần tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Đảng về giáo dục; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2011 - 2015”. Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành như: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, thầy giúp thầy, trò giúp trò”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và coi các phong trào, các cuộc vận động đó trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong các năm học. Cùng với đó, toàn ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương.

Ngành giáo dục Lào Cai luôn xác định nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục là đòn bẩy để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Trong đó, chú trọng nâng tầm công tác tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền các cấp về cơ chế, chính sách phát triển sự nghiệp giáo dục cấp tỉnh và các địa phương. Để làm được điều này, toàn ngành luôn chú trọng đổi mới công tác thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của xã hội. Tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn lực xã hội để giải quyết kịp thời những khó khăn về cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học trong thời kỳ mới. Cùng với đó, công tác củng cố, tăng cường kỷ cương, nền nếp, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành được đặc biệt coi trọng. Song song với đó là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường; thực hiện “3 công khai” tại các cơ sở giáo dục; thực hiện dân chủ hoá trường học. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục, trong đó tập trung khắc phục triệt để các tồn tại, khiếm khuyết đã được đánh giá. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động giáo dục; sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý đã có và đưa vào sử dụng một số phần mềm quản lý mới nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng văn bản hành chính.

Bước vào năm học mới, để thực hiện nhiệm vụ này, ngành giáo dục và đào tạo đã xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp: Tiếp tục chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo dục của trường chuẩn quốc gia. Nâng cao tỷ lệ trường được học 2 buổi/ngày cho các cấp học, chú trọng nâng cao chất lượng buổi 2. Đồng thời, nâng cao chất lượng dạy học hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao. Tiếp tục đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ người dạy, người học vùng đặc biệt khó khăn; quan tâm đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em gái, trẻ khuyết tật. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh; giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh...

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là một trong những việc làm quan trọng được ngành triển khai có hiệu quả trong mỗi năm học. Với những giải pháp cụ thể như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho nhà giáo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp; cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiểu biết các vấn đề thời sự, xã hội của đất nước, địa phương. Để công tác bồi dưỡng cán bộ đạt kết quả tốt, ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh uỷ về công tác khoa giáo và dân vận trường học. Chú trọng đào tạo nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các địa phương. Hằng năm, ngành tiến hành đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, làm cơ sở cho việc bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ hiệu quả...

Tăng cường cơ sở vật chất, tài chính, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp là khâu quan trọng để đạt kết quả giáo dục như mong muốn. Với nhiệm vụ này, giải pháp hữu hiệu được ngành giáo dục đưa ra đó là sử dụng đạt hiệu quả cao nhất cơ sở vật chất đã được trang bị phục vụ nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực tích cực thực hiện các đề án, dự án đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học theo kế hoạch của tỉnh. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng thiết bị dạy học; đổi mới công tác quản lý tài chính ngành giáo dục theo Nghị định số 115 của Chính phủ. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên; đặc biệt đối với học sinh dân tộc thiểu số, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhiều nhiệm vụ mới đặt lên vai những người làm công tác giáo dục, nhưng với sự quan tâm chăm lo cho sự nghiệp “trồng người” của cả hệ thống chính trị và lòng yêu nghề, trách nhiệm của những người làm công tác giáo dục, năm học 2013 - 2014 sẽ là một “mùa gieo hạt” hứa hẹn nhiều thành quả tốt đẹp.

                                                                                 Nguyễn Anh Ninh

                                                         Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo


Cập nhật : Thứ tư, 14/08/2013 lúc 08:44:05
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp