Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Xã hội
Lào Cai sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003 - 2013): Chất lượng dân số được cải thiện

LCĐT - Sau 10 năm (2003 - 2013) thực hiện Pháp lệnh Dân số, cơ bản cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nhận thức đúng về vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình luôn được tỉnh quan tâm, coi đó là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong 10 năm, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thực hiện Pháp lệnh Dân số, như Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo tinh thần Nghị quyết số 47 của Bộ Chính trị; ban hành quy định về phong trào thi đua thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh; dự án đảm bảo quy mô dân số phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010; phê chuẩn chính sách hỗ trợ công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh giai đoạn 2009 - 2015...

         Cấp phát thuốc cho người dân ở xã Phìn Ngan (Bát Xát).    Ảnh: Thanh Bình

Để Pháp lệnh Dân số đi vào cuộc sống, tỉnh đã tổ chức 2 đợt tuyên truyền gắn với tập huấn nghiệp vụ cho 202 cán bộ các sở, ban, ngành. Từ năm 2003 đến nay, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đã tuyên truyền trực tiếp cho 117.380 lượt cán bộ, nhân dân, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên về pháp luật nói chung và Pháp lệnh Dân số nói riêng. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) đã phối hợp biên soạn, phát hành 5.000 cuốn sổ tay tuyên truyền hỏi - đáp về Pháp lệnh Dân số; tổ chức 40 lớp tập huấn cho cộng tác viên dân số; nhân bản 1.300 băng audio bằng 4 thứ tiếng (Kinh, Mông, Dao, Giáy) có nội dung về Pháp lệnh Dân số, Nghị định 104 phát cho các xã; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Pháp lệnh Dân số trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Đặc biệt, ở cơ sở đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm đưa Pháp lệnh Dân số vào cuộc sống. Đơn cử như đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên thôn, bản đã tuyên truyền, vận động, tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình, giúp người dân nâng cao nhận thức về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tự nguyện thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Điều đáng nói, nội dung chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được đưa vào hương ước, quy ước của thôn, bản.

Để thực hiện hiệu quả Pháp lệnh Dân số, hằng năm, tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em; khuyến khích những người thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Từ năm 2003 - 2012, toàn tỉnh có 223 tập thể, 375 cá nhân được khen thưởng. Song song với khen thưởng, tỉnh cũng xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Thời gian qua, toàn tỉnh có 56 trường hợp bị xử lý; nhiều gia đình sinh con thứ 3 không được công nhận gia đình văn hóa.

Đối với việc thi hành các nội dung cơ bản của Pháp lệnh Dân số, như điều chỉnh quy mô dân số, các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, điều chỉnh cơ cấu dân số, phân bố dân cư, nâng cao chất lượng dân số, quản lý Nhà nước về dân số... được tỉnh thực hiện tương đối tốt. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện Pháp lệnh Dân số. Điều này có thể thấy rõ ở một số chỉ tiêu cơ bản về dân số, kế hoạch hóa gia đình trong 10 năm qua. Năm 2003, tỷ suất sinh thô của tỉnh là 24,86%0, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 15,28%, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai lâm sàng 67,02%. Năm 2012, tỷ suất sinh thô của tỉnh là 19,07%0, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 11,24%, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai lâm sàng 76,25%.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Pháp lệnh Dân số, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đưa nội công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi địa phương, đơn vị, cá nhân. Cùng với đó, tỉnh quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình các cấp; đa dạng hóa hình thức và phương thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng; nghiên cứu, xây dựng và triển khai các đề án, mô hình can thiệp, nhằm nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của tỉnh. Đặc biệt, các địa phương cần triển khai hiệu quả chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh để đạt được các mục tiêu quan trọng về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bố dân cư.  Ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu, trình ban hành những chính sách khuyến khích hỗ trợ phù hợp với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của công tác dân số và điều kiện của địa phương trong mỗi giai đoạn cụ thể. Các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và xử lý nghiêm túc, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về dân số, đặc biệt đối với hành vi sinh con thứ 3 trở lên và lựa chọn giới tính thai nhi ở cán bộ, đảng viên.

Thanh Nam
Cập nhật : Thứ tư, 17/04/2013 lúc 15:28:15
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp