Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Chính trị
Thiếu tướng Ngô Văn Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri Bộ CHQS tỉnh

Ngày 13/12, Thiếu tướng Ngô Văn Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri Bộ CHQS tỉnh Lào Cai sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIII (trong ảnh).

Đồng chí Phó Tư lệnh đã báo cáo với cử tri Bộ CHQS tỉnh kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIII. Sau một tháng làm việc với tinh thần khẩn trương, tích cực, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Tại kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tham gia đóng góp hơn 10 ý kiến, nội dung chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện và một số nội dung quan trọng khác.

Bên cạnh các nội dung trên, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã thông báo tới cử tri Bộ CHQS tỉnh một số vấn đề quan trọng về tình hình an ninh - chính trị trên thế giới, khu vực và trên địa bàn của Quân khu2.

Các cử tri tại Bộ CHQS tỉnh đều khẳng định kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIII là kỳ họp sôi động, hấp dẫn với nhiều nội dung quan trọng, có chất lượng cao. Với trí tuệ, trách nhiệm, các đại biểu Quốc hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực, góp phần vào thành công của kỳ họp và công cuộc phát triển của đất nước. 100% cử tri của Bộ CHQS tỉnh luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phạm Hồ Trúc
Cập nhật : Thứ sáu, 14/12/2012 lúc 07:45:25
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp