Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Chính trị
Tuổi trẻ nêu cao trách nhiệm vì cộng đồng

LCĐT - Thể theo nguyện vọng của đông đảo thanh niên Việt Nam, từ năm 2003, Đảng và Nhà nước đã chính thức cho phép tổ chức Đoàn lấy tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Đặc biệt, năm 2014, được Đảng và Nhà nước chọn là “Năm Thanh niên tình nguyện”. Đây vừa là vinh dự, tự hào của tuổi trẻ, vừa là trách nhiệm lớn mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, giao trọng trách cho thanh niên.

Năm 2014 là năm có nhiều ý nghĩa đối với tổ chức Đoàn, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, năm diễn ra Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp, kỷ niệm 15 năm Phong trào “Thanh niên tình nguyện” và 50 năm Phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”. Trải qua 15 năm, phong trào thanh niên tình nguyện đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, có sức sống lâu bền trong thanh niên và tạo dấu ấn đậm nét với xã hội. Thông qua phong trào tình nguyện, thanh niên đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; đồng thời là môi trường để thanh niên rèn luyện về phẩm chất, kỹ năng và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học xã Si Ma Cai rửa tay hợp vệ sinh.       Ảnh: Ngọc Bằng

“Năm Thanh niên tình nguyện” 2014 là dịp để tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, thông qua các hoạt động của “Năm Thanh niên tình nguyện”, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hướng đến xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; để thanh niên thấy được vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để các hoạt động trong “Năm Thanh niên tình nguyện” được tổ chức rộng khắp, đảm bảo tính định hướng, tính dẫn dắt, tính cụ thể, thiết thực và bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lựa chọn các nội dung và xác định các đợt thi đua. Theo đó, mỗi tháng, Tỉnh đoàn sẽ có các hoạt động theo chủ đề riêng, bám sát chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi. Cụ thể, tháng 3 có chủ đề “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới”; tháng 4, tháng 5 tập trung các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề “Về nguồn”; tháng 6, 7 và 8, nhân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè có chủ đề “Tham gia xây dựng nông thôn mới”; tháng 9 với chủ đề “Tiếp sức đến trường”; tháng 10, 11, 12 tập trung vào chiến dịch tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay vì an sinh xã hội”.

Đặc biệt trong tháng 3 “Tháng Thanh niên”, Tỉnh đoàn triển khai nhiều hoạt động với 2 nội dung trọng tâm: Tham gia cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn và hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế. Đối với nội dung cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, Tỉnh đoàn xác định mỗi chi đoàn thôn thuộc xã xây dựng nông thôn mới hỗ trợ làm mới ít nhất 2 nhà tiêu hợp vệ sinh, đào 20 hố rác, thu gom rác thải; đồng thời mỗi huyện, thành đoàn thực hiện đổ bê tông 5 km đường giao thông nông thôn. Đối với nội dung “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”, các cấp bộ đoàn tổ chức hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, duy trì “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; xây dựng đội thanh niên xung kích đảm nhận tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng các tuyến phố thanh niên, vườn hoa thanh niên tại cửa ngõ vào thành phố và các huyện…

Nhiều hoạt động có ý nghĩa của các cấp bộ đoàn được triển khai.

Ngoài ra, tổ chức đoàn, hội còn chú trọng tổ chức hỗ trợ, tư vấn cho thanh niên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thành lập các câu lạc bộ, hoặc tổ hợp tác thanh niên làm kinh tế với các chỉ tiêu cụ thể: Mỗi huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc có ít nhất 2 đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện, tập hợp, kết nối, định hướng hoạt động ít nhất 3 đội, nhóm tình nguyện tự phát; 100% đoàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 đội hình tình nguyện, 1 hoạt động tình nguyện hằng tháng, duy trì có hiệu quả đoạn đường thanh niên tự quản. Mỗi huyện, thành đoàn có tối thiểu 1 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, phát triển ít nhất 2 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên. Mỗi đoàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 câu lạc bộ hoặc tổ hợp tác thanh niên làm kinh tế; 80% thanh niên nghèo được các cơ sở đoàn giúp đỡ, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo; mỗi cơ sở đoàn tiếp tục đăng ký giúp đỡ ít nhất 1 hộ nghèo do thanh niên làm chủ thoát nghèo.

Để các hoạt động trong “Năm Thanh niên tình nguyện“ được triển khai hiệu quả, Tỉnh đoàn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể: Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, nội dung, hình thức sinh hoạt đoàn; tăng cường hiệu quả công tác rèn luyện, quản lý đoàn viên; đa dạng các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên, chú trọng các đối tượng đặc thù, thanh niên trên địa bàn dân cư; triển khai có hiệu quả công tác giới thiệu đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn...

 

                                                                                                                             Giàng Thị Dung

                                                                                                                      Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn


Cập nhật : Thứ tư, 26/03/2014 lúc 09:10:39
Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ