Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Chính trị
Phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 142/TB-VPCP ngày 1/4, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Tại văn bản, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ cả nước trong thời gian qua; đã kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, tập hợp, đoàn kết thanh niên ở cơ sở, trong khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn hạn chế; công tác biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên thông qua hệ thống báo chí của Đoàn còn những bất cập, cần khắc phục.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng theo văn bản, Thủ tướng giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, của đoàn viên thanh niên, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh; chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh, thiếu niên; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Cùng với đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác vận động, giáo dục thanh, thiếu niên về lòng yêu nước, yêu Tổ quốc, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, ý thức, trách nhiệm công dân, chấp hành pháp luật; từ đó, giúp thanh, thiếu niên xác định rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, gia đình và bản thân; phát huy hơn nữa trong định hướng chính trị, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên thông qua hệ thống báo chí của Đoàn, với phương châm “xây cái tốt, chống cái xấu”, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, góp sức chung vào sự nghiệp giáo dục thanh, thiếu niên.

Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và các phong trào thi đua yêu nước khác trong thanh niên. Kịp thời đánh giá, phát huy những điểm mạnh, điều chỉnh những hạn chế của phong trào để thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và chính quyền các cấp cần dành sự quan tâm đặc biệt cho thanh niên và công tác thanh niên; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hỗ trợ thanh niên học tập, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực trẻ, giải quyết việc làm cho thanh niên; tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Cập nhật : Thứ năm, 04/04/2013 lúc 11:04:48
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp